Mobilizácia rebier podľa Ľudmily Mojžišovej u nás vo Fyzio Family.

Mobilizácia rebier je súčasťou komplexnej liečby funkčnej ženskej sterility, ale zároveň je využiteľná pri rôznych ťažkostiach, ktoré sú spôsobené blokádou rebier. Mobilizácia rebier vychádza z poznatkov o zreťazených spazmoch, ktoré majú priradenie k funkčným blokádam, teda ovplyvňujeme ňou zdanlivo vzdialené … Čítať viac

1 5 6 7 8 9 10