Individuálny pohybový program pre Vás:

  • vstupné a výstupné fyzioterapeutické vyšetrenie pohybového systému
  • pomoc pri odstraňovaní bolesti chrbta a kĺbov
  • fyzioterapia pri niektorých neurologických ochoreniach
  • cvičebný program pre skoliózy, chybné držanie tela
  • preventívna pohybová terapia

Pri stanovovaní pohybového programu pre Vás využívame najnovšie poznatky z fyzioterapie. Používame metódy: SM-systém, Kinezio Taping, DNS – dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu a Mojžišovej metódu.