KURZ HANDLING AKO TERAPIA PRE FYZIOTERAPEUTOV A LEKÁROV 4.-5. 4. 2024

HANDLING AKO TERAPIA (PRE FYZIOTERAPEUTOV A LEKÁROV)

Dátum konania:

4.-5.4. 2024

Organizátor: FYZIO FAMILY s.r.o.

Miesto konania:

http://www.countrybela.sk/

Ulica Oslobodenia 817/109 01305 Belá

Počet vyučovacích hodín: 20

Lektori: Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek – Fyzio Beskyd s.r.o.

Podmienky účasti: Minimálne 1rok praxe s novorodencami a dojčatami

Komu je kurz určený: fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lekári- pediatri, detskí neurológovia, rehabilitační lekári

Cena kurzu: 530€

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť do 28.2. 2024

Handling– spôsob manipulácie s novorodencom či dojčaťom v priebehu nosenia, kŕmenia, prebaľovania, hry – teda činnosti bežného života, môžu byť veľmi efektívnou terapiou. Špecifický terapeutický handling je spôsob ako efektívne potenciovať terapiu z hľadiska udržateľnosti a prenesenia do bežnej praxe.

Každý problém dieťaťa v novorodeneckom a dojčeneckom období, s ktorým sa detský terapeut vo svojej bežnej praxi stretáva, si vyžaduje určitý špecifický handling v závislosti na patogenéze dysfunkcie pohybových a senzorických schopností.

Pre voľbu správneho terapeutického postupu je kľúčové pochopenie a porozumenie patogenézy danej poruchy či dysfunkcie a jej odlíšenie od iných v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Týka sa to hlavne problematiky KISS syndrómu, vývojovej dysplázie bedrového kĺbu, deformačnej plagiocefalie, dyspraktických a senzorických porúch, ale taktiež menej závažných diagnóz ako je diastáza alebo pruh.

Cielený handling je jedna z terapeutických možností, ako môžeme efektívne ovplyvniť vlastný motorický výstup dieťaťa a zabrániť fixácii nevhodných pohybových vzorov nielen u týchto diagnóz.

Absolventi kurzu Handling ako terapia získajú v priebehu kurzu informácie o revidovanom pohľade na motorickú ontogenézu podľa najnovších poznatkov neurovedy, naučia sa rozumieť a vyhodnotiť kineziologický obsah pohybových vzorov spontánnej motoriky dieťaťa. Osvojí si základné princípy handlingu ako nástroja prevencie.

Naučia sa rozumieť patogenéze najčastejších vybraných diagnóz u novorodencov a dojčiat, budú ich vedieť vyšetriť  v rámci diferenciálnej diagnostiky a efektívne liečiť. Zoznámi sa s technikami a ukážkami cieleného handlingu ako terapie u týchto diagnóz.

Nabité vedomosti rozšíri ich kompetencie a diagnosticko-terapeutické schopnosti s možnosťou okamžitej aplikácie do každodennej praxe.

Obsah kurzu:

1.DEŇ

 • Revidovaný pohľad na psychomotorický vývoj dieťaťa- prehľad najnovších teórií motorickej ontogenézy
 • Senzorika – jej vývoj a význam v prvom roku života
 • Spontánna hybnosť – význam a obsah
 • Vývojové primitívne reflexy- ich význam, vyšetrenie a dynamika v čase
 • Handling – podstata, princípy a zásada

2. DEŇ

Vybrané diagnózy v praxi detského fyzioterapeuta a možnosti terapeutického handlingu k ich ovplyvneniu

 • Predilekcia, asymetria
 • Deformačná plagiocefália
 • KISS syndróm
 • Vývojová dysplázia bedrového kĺbu
 • Dyspraxia a senzorické poruchy
 • Diastáza, pruh, kolika
 • Dráždivé dieťa

Na kurze obdržíte:

Výukové materiály

Certifikát

Občerstvenie

Obed

Zoberte si so sebou:

Pohodlné oblečenie

Podložku na cvičenie

Terapeutickú bábiku

Dobrú náladu

Ak máte záujem o prihlásenie sa na kurz, napíšte nám na fyziofamily@gmail.com, následne Vás budeme informovať o postupe registrácie.