Mojžíšovej metóda

Pre zdravie ženy a muža

Ludmila Mojžíšová (1932 -1992) bola rehabilitačná sestra, ktorej celoživotná práca vyústila do vyvinutia úspešnej rehabilitačnej metódy, ktorá sa najčastejšie spája s liečbou funkčnej ženskej sterility.

Pani L. Mojžíšová hovorievala: ,,Telo musí dostať šancu, aby si cestou prirodzených pohybov pomohlo samo, až potom máme niečo riešiť a brať lieky.“

Indikácie pre liečbu Mojžišovej metódou :

 • vertebrogénne ochorenie (bolesti chrbta, hlavy…)

 • sterilita žien (neschopnosť otehotnieť)

 • infertilita (neschopnosť donosiť plod)

 • dysmenorea (bolestivá menštruácia)

 • dyspareunia (bolestivý pohlavný styk)

 • pelvalgia (bolesti v panve)

 • obstipácia (zápcha)

 • coxygodýnia (bolesť kostrče)

 • skolióza

 • inkontinencia moču (nechcený únik moču)

 • retencia moču (neschopnosť sa vymočiť)

 • hormonálna insuficiencia (nedostatočná tvorba hormónov)

 • sterilita mužov

Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility podľa Ľ. Mojžíšovej.

Táto metóda by mala byť metódou prvej voľby u manželských párov, ktoré majú problém s otehotnením. Pred jej začatím je však nutné podrobné gynekologické vyšetrenie, taktiež podmienkou je potvrdenie o fertilite manžela.

Metóda Ľ. Mojžišovej je fyziologickým spôsobom liečby neplodných žien založeným na reflexnom ovplyvnení nervovo svalového aparátu panvového dna za použitia pohybovej liečby driekovej chrbtice, krížovej kosti, panvy, kostrče a svalov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu. Cestou vegetatívneho nervového systému (parasympatiku) dochádza k ovplyvneniu regulácie ženských pohlavných orgánov a to buď cestou zlepšenia ich cievneho zásobenia, alebo skvalitnenia svalového a spojivového tkaniva.

Liečba funkčnej ženskej sterility spočíva v pravidelnom domácom cvičení, fyzioterapeutka určuje poradie, počet opakovaní a následne kontroluje stav klientky. Liečba trvá 6 mesiacov, počas ktorých raz do mesiaca fyzioterapeutka vykonáva ošetrenie panvového dna, mobilizácie rebier, SI kĺbu (krížovobedrového) a driekovej chrbtice.

Pri lekciách odporúčame aj účasť manžela.

Objednajte sa tu