SM systém pre deti a dospelých

SM systém je kompletný cvičebný program, autorom je MUDr. Richard Smíšek.

SM systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality. Za základný prirodzený pohybový prejav človeka považujeme chôdzu.

SM systém je založený na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení. Tento systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Funkciu týchto svalových reťazcov nazýva špirálová stabilizácia. Jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu.

Pre koho je SM systém určený?

Najlepšie výsledky cvikov sú pri nasledovných diagnózach:
hernia disku, vyskočená platnička, skolióza, nešpecifické bolesti chrbta, spondylolistéza.

Takisto je určený :

  • na liečbu porúch pohybového aparátu

  • na liečbu porúch chrbtice

  • pri kardiovaskulárnych chorobách

  • pri ťažkostiach spojených s urogenitálnym ústrojenstvom

  • ťažkostiach spojených s gastrointestinálnym traktom

  • pri niektorých dychových ťažkostiach

  • na kompenzáciu nevhodných pohybových činností a regeneračné programy

  • v tehotenstve, v snahe obmedziť riziká pri pôrode na minimum

  • pre seniorov ako nácvik stabilnej chôdze a prevenciu pádov

  • v oblasti športu

SM Systém je určený pre každého z Vás, ktorý sa chcete aktívnym spôsobom starať o svoje telo a zdravie.

Objednajte sa tu....