FYZIOTERAPIA PRE ŠPORTOVCOV s našou Mgr. Barborou Tavačovou

FYZIOTERAPIA PRE ŠPORTOVCOV s našou Mgr. Barborou Tavačovou – fyziotetapeutkou a športovou trénerkou. Vo Fyzio Family sa staráme o zdravie vrcholových, rekreačných, malých i veľkých, budúcich aj bývalých športovcov. Dávame dôraz na diagnostiku pohybových schopností a športových predpokladov, ktorú robíme dôkladným špeciálnym testovaním. Kvalitné vyšetrenie je základom pre úspešnú terapiu a pre radosť z napredovania.