PRIMITÍVNE REFLEXY – ICH VÝZNAM V DIAGNOSTIKE A TERAPII POSTURÁLNYCH A POHYBOVÝCH PORÚCH

Dátum konania: kurz sa  sladá z 2 častí  13. 6. – 10.10. 2024

Organizátor: FYZIO FAMILY s.r.o.

Miesto konania: Ulica Oslobodenia 817/109 013 05 Belá http://www.countrybela.sk/

Počet vyučovacích hodín: 20

Lektori: Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek – Fyzio Beskyd s.r.o.

Komu je kurz určený: fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lekári- pediatri, detskí neurológovia, rehabilitační lekári

Cena kurzu: 500€

Primitívne reflexy sú neuronálne spoje prevažne na úrovni mozgového kmeňa a spinálneho kmeňa, ktoré sa formujú už v prenatálnom období. Majú význam pri narodení a do niekoľkých rokov po ňom. V priebehu ontogenézy majú byť integrované do zložitejších neuronálnych okruhov. Ak pretrvávajú dlhšiu dobu, môžu nepriaznivo ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa až do dospelosti. V klinickej praxi sa čím ďalej tým viac stretávame s prítomnosťou týchto reflexov u detí s posturálnymi chybami (chybné držanie tela, idiopatická skolióza, plochonožie). Často sú u nich prítomné poruchy senzorickej organizácie a integrácie. Štandardné terapeutické postupy nie sú u týchto detí efektívne, prípadne je ich efekt len krátkodobý.

Absolventi kurzu Primitívne reflexy- ich význam v diagnostike a terapii posturálnych a pohybových porúch budú po získaní kurzu schopní detekovať a cielene vyšetriť pretrvávajúce reflexy, odlíšiť ich od senzorickej poruchy a nastaviť cielenú a efektívnu liečbu. Nové nabité kompetencie budú schopní okamžite aplikovať v každodennej terapeutickej praxi.

Obsah kurzu:

PRVÝ DEŇ

 • Primitívne reflexy – prehľad, význam, diagnostika
 • Vyšetrenie primitívnych reflexov v novorodeneckom a kojeneckom období
 • Vyšetrenie primitívnych reflexov v batolivom, predškolskom a mladšom školskom veku – korelácia sklinickým nálezom
 • Patologické reflexy a pyramídové javy u detí – vyšetrenie, korelácia s klinickým stavom, interpretácia nálezu
 • Terapeutické prvky pre integráciu jednotlivých primitívnych reflexov -1.časť – inhibícia jednotlivých reflexov

DRUHÝ DEŇ

 • Terapeutické prvky pre integráciu jednotlivých primitívnych reflexov – 2. časť – integrácia do všetkých koordinačných celkov
 • Terapia senzorických porúch
 • Rozbor videí formou moderovanej diskusie s návrhom terapeutického postupu

Obsah kurzu je chránený autorskými právami FYZIO BESKYD s.r.o.

Na kurze obdržíte:

Výukové materiály

Občerstvenie, káva

Obed

Certifikát

Zoberte si so sebou:

Pohodlné oblečenie

Podložku na cvičenie

Terapeutickú bábiku

Dobrú náladu 🙂

Prihláška na kurz

  Informácie o ochrane osobných údajov

  Políčka označené * sú povinné