Čo je ošetrenie panvového dna?

Článok pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o metóde podľa Mojžišovej.

Panvové dno je tvorené svalmi, ktoré ovládame našou vôľou, ale na rozdiel od iných svalov podliehajú našej vôli až po ich uvedomení a učení, väčšinou je ich činnosť mimovoľná. Pre ich dostatočnú funkciu je dôležitá nielen svalová sila, ale najskôr schopnosť relaxácie. Tieto svaly pracujú v závislosti a v spolupráci svojho okolia.

Je však dôležité si uvedomiť, ktoré svaly ležia v ich bezprostrednej blízkosti: m. obturatorrius internus, m. gluteus maximus (veľký sedací sval), adduktory stehna (priťahovače) , dolná časť brušných svalov a systém chrbtových svalov. Panvové dno leží teda vo funkčnom zreťazení svalov ako k dolným končatinám, tak i k trupu. Jeho funkcia recipročne pôsobí na bránicu a glotis (hlasivky). Napr. speváci sa učia trénovať hlasivky prostredníctvom panvového dna.

Fyziologické funkcie, na ktorých sa panvové dno zúčastňuje sú: vyprázdňovanie a zadržiavanie ( moč a stolica ), pohlavný akt a dýchanie.

Mechanické funkcie panvového dna sú: opora orgánov malej panvy, zároveň sú podkladom (bázou) brušnej dutiny. Napätie panvového dna ovplyvňuje tiež postavenie krížovej kosti, ktorá tvorí podklad celej chrbtice. Ďalšou mechanickou funkciou panvového dna je schopnosť nasávania tekutín z dolných končatín, tá sa však uskutočňuje len v spolupráci s bránicou. (Napr. počas tehotenstva sa môžu svaly panvového dna oslabovať, preto je vyššia tendencia k opuchom nôh.)

Napätie panvového dna

Príčiny: trauma ( úraz pádom na kostrč), mikrotrauma ( sed na tvrdých stoličkách), operácie (brušné, vaginálne), nešetrné gynekologické vyšetrenie, stresové situácie. Podľa psychológov je panvové dno miestom, kde sa zhromažďujú „usadeniny“ všetkých konfliktných pocitov. Je to miesto, kde sa až rýchlo ukladajú životné úzkosti a bolesť. Pani Mojžišová i jej nasledovníčky zo svojej praxe uvádzajú, že každý jedinec má minimálne jedno svalové vlákno panvového dna v napätí.Príznaky: bolestivý sťah konečníka, zápchy, chronické hnačky, bolesti pri sedení, bolestivý pohlavný styk, hemoroidy.

Oslabenie panvového dna

Príčiny: prílišné roztiahnutie alebo natrhnutie pri pôrode, nástrih hrádze, nesprávny pohyb, chybné držanie tela, dlhodobé nosenie obuvi s vysokými podpätkami, nedostatok estrogénu v klimaktériu, mentálne a emocionálne ochabnutie, ale tiež zvýšená nervozita a stres. Príznaky: poruchy udržania moču, hemoroidy, pokles maternice a močového mechúra.

Ošetrenie panvového dna je súčasťou komplexnej terapie funkčnej ženskej sterility podľa Ľ. Mojžišovej, ale je tiež využiteľné pri zistenej dysfunkcii panvového dna. Školená fyzioterapeutka vyšetrí klienta, vykoná uvoľnenie panvového dna per rektum (cez konečník), naučí klienta relaxovať svaly panvového dna, následne ich cielene posilňovať.

www.fyziofamily.sk

0915 217 536

fyziofamily@gmail.com