Teší sa na Vás náš tím Fyzio Family

Mgr. Tereza Vacurová, Mgr.Veronika Pavlíková a Bc. Barbora Tavačová

Mgr. Veronika Pavlíková, dipl. fyz., rodená Talapková

 odborný zástupca SVaLZ pre Fyzio Family

Niečo o mne

Som vďačná DCÉRA,

Som šťastná manželka,

Som spokojná mama,

Som NADŠENÁ FYZIOTERAPEUTKA.

Mám rada pohyb, vytrvalosť, nápaditosť, zmysluplnosť a zodpovednosť. Milujem objatia v rodine, teší ma smiech, obdivujem krásu a hodnotu jednoduchých vecí…

Povolenie  o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia

Žilinský samosprávny kraj odbor zdravotníctva vydal rozhodnutie pre Mgr.Veroniku Pavlíkovú o prevádzkovaní  SVaLZ: Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore fyzioterapie. Identifikátor ZZ:65-50437224-A0001 .

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov – registrácia a členstvo

Licencie

Licencia: L1C/2019/AF1363/74 vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní fyzioterapeut

Licencia: L1B/2017/AF-1363/019  vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut v študijnom odbore fyzioterapia

Vzdelanie
 • 2017 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Špecializačné štúdium v odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • 2016 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2 stupeň extern. štúdia, odbor: fyzioterapia (Mgr.)
 • 2013 – 2016, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (exter. štúdium), odbor: fyzioterapia (Bc.)
 • 2000 – 2003, Stredná zdravotnícka škola Žilina, odbor: diplomovaný fyzioterapeu
 • 1996 – 2000, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi – Čadca, odbor: všeobecná sestra
Odborná prax
 • 2018 – trvá  Fyzio Family,  Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia
 • 2016 – 2018, Fyzio Family, pohybové štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Zdravotnícke zariadenie , PhDr. Miriam Pollitt, Žilina, fyzioterapeut
 • 2011 – 2013, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2005 – 2011, materská dovolenka
 • 2003 – 2004, Rehabilitácia Elán, Čadca, fyzioterapeut

Publikácie

Záverečná práca diplomovaný fyzioterapeut, 2003: Vertebrogénna bolesť v lumbálnej oblasti aj jej ovplyvnenie fyzikálnou terapiou

Bakalárska práca, 2016 – Vplyv bráničného dýchania na gastroezofageálnu refluxnú chorobu

Diplomová práca: Vplyv senzorickej stimulácie u detí so svalovou hypotóniou.

Odborné kurzy a doplnkové vzdelávanie

2018 – 2019 NDT Basic Bobath kurz,  Ostrava, Olga Večerová

2018 – ,,Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku”

 • Prvá časť  Jarmila Čápová
 • Druhá časť Jarmila Čápová

2018 – 2019  – Neuromobilizačná terapia

 • časť A. Diagnostika neurodynamických porúch, Mgr. Marián Jendrichovský,PhD.
 • časť B. Terapia neurodynamických porúch Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

2015 – 2016 – Špirálna stabilizácia chrbtice (SM – systém)

  • A, B základné cviky, hlavné princípy metódy,  MUDr. Katarína Smíšková
  • C, D – manuálne techniky MUDr. Zuzana Smíšková
 • Skolióza , MUDr. Katarína Smíšková

2014 – 2017 – DNS podľa Kolářa, certifikovaný DNS terapeut

  • Refresh kurz pre certifikovaných DNS terapeutov,
  • D, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, záverečná skúška
  • Pediatrický DNS kurz, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
  • C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
  • B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

2014 – KinesioTaping KT 1/ KT 2, Trenčín , Peroutka

  • 2014 – Footwork, držanie tela
  • 2014 – Zdravý alebo boľavý chrbát, držanie tela
  • 2013 – Inšpirácie – Fotwork, cvičenie na fitlopte, bosu, overbal
 • 2013 – Rotácie

2012 – 2013 Certifikovaný terapeut Mojžišovej metódy

  • D. Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
  • C. Mobilizácie SI kĺbu a L chrbtice Mojžišovej metódou, Hana Volejníková
  • B. Ošetrenie svalov panvového dna Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
 • A. Mobilizácie rebier Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková

2004 – Facilitácia loptičkou pri respiračných ochoreniach, p. Zdenka J.

Certifikáty


 Mgr. Tereza Vacurová, fyzioterapeut

Niečo o mne

Práca fyzioterapeuta ma baví a napĺňa, rovnako ako neustále vzdelávanie sa a rozširovanie poznatkov a zručností v tomto odbore. Mám rada spoluprácu s ľuďmi, ktorí chcú na sebe pracovať, ale zároveň rada motivujem a povzbudzujem k lepším výsledkom.

Vzdelanie
 • 2016 – 2018, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, magisterské štúdium fyzioterapie
 • 2013 – 2016, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, bakalárske štúdium fyzioterapie
Odborná prax
 • 2017 – trvá, Fyzio Family, Žilina, fyzioterapeut
 • 2017 Sanatórium Klimkovice, fyzioterapeut (ambulantná fyzioterapia, individuálne a skupinové rehabilitačné cvičenia, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie v bazéne, práca so zahraničnými klientmi)
 • Účasť na výskume vplyvu cvičenia na prístroji Imoove u pacientov so Sklerózou multiplex
 • 2016 – 2017, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Odľahčovacia služba Respit, rehabilitačný asistent (práca s pacientmi s DMO, školenie rehabilitačných asistentov odľahčovacej služby Respit, Loptičková facilitácia, Úvod do komunikácie s klientom, alternatívna komunikácia)
 • 2013 – 2017, Fakultná nemocnica Ostrava, Rehabilitačný ústav Hrabyně, Sanatórium Klimkovice – niekoľkotýždňová prax v priebehu štúdia v týchto zdravotníckych zariadeniach
 • 2011 – trvá, trénerka tenisu (TJ VD Start Ostrava – tenisové tréningy detí, tenisové tréningy rekreačných hráčov – 5 rokov trénerskej praxe)

Publikácie

Bakalárska práca -Vliv fyzioterapie na tenzní bolesti hlavy zpusobené funkční poruchou krční páteře a depresemi

Diplomová práca – Vliv rehabilitace na přístroji Imoove mini na chuzi a posturální stabilitu u pacientu s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Kurzy a školenia
 • 2019 DNS C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2019  Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna, Mgr. Zuzana Woleková
 • 2018 DNS B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa(Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2018 DNS A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2017 Lymfatická masáž ( Maserska a trénerská škola s.r.o.)
 • 2015 Medical Taping Concept (L L Centrum Tejpování s.r.o.)
 • 2013 Certifikát klasických masáží
 • 2011 Tréner 3. triedy (Český tenisový zväz)

Bc. Barbora Tavačová, fyzioterapeut a športový tréner

Už od malička je šport neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Aj vďaka tejto záľube som vymenila
štúdium medicíny za fyzioterapiu – uvedomila som si, že chcem ľuďom pomáhať iným, aktívnejším
spôsobom. Každodenný život vyžaduje všestranný pohyb a nie vždy nám telo dovolí ho vykonávať.

Chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú rozhodnutí starať sa o svoje telo pri každom pohybe – nielen pri
športe, ale aj pri  jednoduchých bežných denných činnostiach.

Vzdelanie
 • 2018 – trvá FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, magisterské štúdium
 • 2018 – trvá FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a management sportu,
  magisterské štúdium
 • 2015 – 2018 FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, bakalárske štúdium
 • 2015 – 2018 FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a sport, bakalárske štúdium
 • 2011 – 2015 Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor Všeobecní lékařství
 • 2003 – 2011 Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina, zameranie cudzie jazyky
Odborná prax
 • 2018 – trvá, Fyzio Family Žilina, fyzioterapeut a športový tréner

Letná odborná prax:

 • 2018 – Rehabilitační ambulance, Nemocnice Podlesí (2 týždne)
 • 2017 – Rehabko, s.r.o., Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie (3 týždne)
 • 2016 – Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie, ŽILPO s.r.o, Žilina (3 týždne)

Publikácie

Bakalárska práca – Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta
Bakalárska práca – Izokinetická dynamometria ramena u plavcov

Kurzy a školenia
 • 2019 Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna , Mgr. Zuzana Woleková
 • 2014 – Základný kurz klasickej a športovej masáže, Zamas – masérska škola
 • 2015 – Mäkké techniky I. – uvoľňovanie krčnej chrbtice, Zamas – masérska škola
 • 2015 – Kineziotaping, Zamas – masérska škola
 • 2018 – Spirální stabilizace páteře – časť A,B základné cviky – pod vedením MUDr. Kataríny Smíškovej
 • 2002 – 2010 Jazyková škola Žilina – anglický jazyk (ukončené štátnou skúškou)

Členstvo v športových oddieloch

 • 2014 – súčasnosť – KPŠ Nereus Žilina, triatlonový oddiel, členka
 • 2003 – 2014 – plavecký oddiel, členka

 

Mgr. Monika Paprčiaková

externý  fyzioterapeut

Vzdelanie
 • 1999 SZŠ Žilina – Všeobecná sestra
 • 2002 SZŠ Žilina – Diplomovaný fyzioterapeut
 • 2010 SZU v BA FZ v Bansej Bystrici – fyzioterapia
 • 2012 SZU v Bratislave FOZOŠ Mgr. fyzioterapia
Odborná prax
 • 2002-2003 NsP Karviná Ráj FRO
 • 2003-2006 Studio Zuzana léčebná rehabilitace Ostrava
 • 2006- trvá MNO DRS
Kurzy a školenia
 • 2003 – Míčkovní (Z. Jebavá)
 • 2008 Medical Tsping koncept
 • 2009-2010 NDT Bobath Basic
 • 2011- NDT Baby Bobath
 • 2011- Senzorická integrácia I. časť
 • 2011 -2012 Diagnostika a terapie funkčních porúch hybného systému
 • 2012 – Dynamic Taping vo fyzioterapii
 • 2012-2013  Reflexní terapie na podklade vývojové kineziologie u vybraných diagnóz A-E
 • 2014-2016 McKenzie– mechanická diagnostika a terapia pohybového systému part A-D
 • 2015- Spiral -stabilization – SM systém A,B (Smíšek)
 • 2017 Spiral stabilization – SM systém C,D (Smíšek)
 • 2018 Metóda Ľ. Mojžišovej šasť A (Jedličková)
 • 2018 Respirační fyzioterapie (Smolíková)
[/toggle] [/toggles]

Smerom zľava: Mgr. Monika Paprčiaková, Mgr. Tereza Vacurová, Bc. Barbora Tavačová a dole Mgr. Veronika Pavlíková