Mgr. Veronika Pavlíková, dipl. fyz., rodená Talapková
fyzioterapeut – špecialista, odborný zástupca pre Fyzio Family

Som vďačná Bohu za všetko, čím ma požehnáva, za talenty ktorými ma obdaroval. Som šťastná manželka a spokojná mama piatich detí. Som nadšená fyzioterapeutka. Mám rada pohyb, hudbu, umenie, vzdelávanie sa, vytrvalosť, nápaditosť, zmysluplnosť a zodpovednosť. Teší ma detský smiech, obdivujem krásu a hodnotu jednoduchých, obyčajných vecí.

Povolenie  o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia

Žilinský samosprávny kraj odbor zdravotníctva vydal rozhodnutie pre Mgr.Veroniku Pavlíkovú o prevádzkovaní  SVaLZ: Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore fyzioterapie. Identifikátor ZZ:65-50437224-A0001 .

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov – registrácia a členstvo

Licencie

Licencia: L1C/2019/AF1363/74 vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní fyzioterapeut

Licencia: L1B/2017/AF-1363/019  vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut v študijnom odbore fyzioterapia

Vzdelanie

 • 2017 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Špecializačné štúdium v odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • 2016 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2 stupeň extern. štúdia, odbor: fyzioterapia (Mgr.)
 • 2013 – 2016, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (exter. štúdium), odbor: fyzioterapia (Bc.)
 • 2000 – 2003, Stredná zdravotnícka škola Žilina, odbor: diplomovaný fyzioterapeu
 • 1996 – 2000, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi – Čadca, odbor: všeobecná sestra

Odborná prax

 • 2018 – trvá, Fyzio Family, Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia
 • 2016 – 2018, Fyzio Family, pohybové štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Zdravotnícke zariadenie, PhDr. Miriam Pollitt, Žilina, fyzioterapeut
 • 2011 – 2013, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2005 – 2011, materská dovolenka
 • 2003 – 2004, Rehabilitácia Elán, Čadca, fyzioterapeut

Publikácie

 • Vertebrogénna bolesť v lumbálnej oblasti aj jej ovplyvnenie fyzikálnou terapiou – záverečná práca diplomovaný fyzioterapeut, 2003
 • Vplyv bráničného dýchania na gastroezofageálnu refluxnú chorobu – bakalárska práca, 2016
 • Vplyv senzorickej stimulácie u detí so svalovou hypotóniou – diplomová práca, 2019

Odborné kurzy a doplnkové vzdelávanie

2021 – Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách, LOGOS Academy, Mgr. Miriam Němcová ACC, Mgr. Zuzana Funteková

2018 – 2019, NDT Basic Bobath kurz, Ostrava, Olga Večerová

2018, Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku

 • Prvá časť  Jarmila Čápová
 • Druhá časť Jarmila Čápová

2018 – 2019, Neuromobilizačná terapia

 • časť A. Diagnostika neurodynamických porúch, Mgr. Marián Jendrichovský,PhD.
 • časť B. Terapia neurodynamických porúch Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

2015 – 2016, Špirálna stabilizácia chrbtice (SM – systém)

 • A, B základné cviky, hlavné princípy metódy,  MUDr. Katarína Smíšková
 • C, D – manuálne techniky MUDr. Zuzana Smíšková
 • Skolióza , MUDr. Katarína Smíšková

2014 – 2017, DNS podľa Kolářa, certifikovaný DNS terapeut

 • Refresh kurz pre certifikovaných DNS terapeutov,
 • D, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, záverečná skúška
 • Pediatrický DNS kurz, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

2014, KinesioTaping KT 1/ KT 2, Trenčín , Peroutka

 • 2014 – Footwork, držanie tela
 • 2014 – Zdravý alebo boľavý chrbát, držanie tela
 • 2013 – Inšpirácie – Fotwork, cvičenie na fitlopte, bosu, overbal
 • 2013 – Rotácie

2012 – 2013, Certifikovaný terapeut Mojžišovej metódy

 • D. Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
 • C. Mobilizácie SI kĺbu a L chrbtice Mojžišovej metódou, Hana Volejníková
 • B. Ošetrenie svalov panvového dna Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
 • A. Mobilizácie rebier Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková

2004 – Facilitácia loptičkou pri respiračných ochoreniach, p. Zdenka J.


Mgr. Tereza Vacurová, fyzioterapeut

Práca fyzioterapeuta ma baví a napĺňa, rovnako ako neustále vzdelávanie sa a rozširovanie poznatkov a zručností v tomto odbore. Mám rada spoluprácu s ľuďmi, ktorí chcú na sebe pracovať, ale zároveň rada motivujem a povzbudzujem k lepším výsledkom.

 

Vzdelanie

 • 2016 – 2018, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, magisterské štúdium fyzioterapie
 • 2013 – 2016, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, bakalárske štúdium fyzioterapie

Odborná prax

 • 2017 – trvá, Fyzio Family, Žilina, fyzioterapeut
 • 2017, Sanatórium Klimkovice, fyzioterapeut (ambulantná fyzioterapia, individuálne a skupinové rehabilitačné cvičenia, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie v bazéne, práca so zahraničnými klientmi)
 • Účasť na výskume vplyvu cvičenia na prístroji Imoove u pacientov so sklerózou multiplex
 • 2016 – 2017, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Odľahčovacia služba Respit, rehabilitačný asistent (práca s pacientmi s DMO, loptičková facilitácia, úvod do komunikácie s klientom, alternatívna komunikácia)
 • 2013 – 2017, Fakultná nemocnica Ostrava, Rehabilitačný ústav Hrabyně, Sanatórium Klimkovice – niekoľkotýždňová prax v priebehu štúdia v týchto zdravotníckych zariadeniach
 • 2011 – trvá, trénerka tenisu (TJ VD Start Ostrava – tenisové tréningy detí, tenisové tréningy rekreačných hráčov – 5 rokov trénerskej praxe)

Publikácie

 • Vliv fyzioterapie na tenzní bolesti hlavy zpusobené funkční poruchou krční páteře a depresemi – bakalárska práca
 • Vliv rehabilitace na přístroji Imoove mini na chuzi a posturální stabilitu u pacientu s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – diplomová práca

Kurzy a školenia

 • 2020 – Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, pod vedením Mgr. Jany Jedličkovej (Rehabko, Žilina)
 • Časť A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (marec 2020)
 • Časť B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (august 2020)
 • Časť C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové (september 2020)
 • Časť D: Stratégie léčby metodou L. Mojžíšové (október 2020)
 • 2019 – DNS C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2019 – Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna, Mgr. Zuzana Woleková
 • 2018 – DNS B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2018 – DNS A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2017 – Lymfatická masáž (Masérska a trénerská škola s.r.o.)
 • 2015 – Medical Taping Concept (L L Centrum Tejpování s.r.o.)
 • 2013 – Certifikát klasických masáží
 • 2011 – Tréner 3. triedy (Český tenisový zväz)

Mgr. Barbora Tavačová, fyzioterapeut a športový tréner

Už od malička je šport neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Aj vďaka tejto záľube som vymenila štúdium medicíny za fyzioterapiu – uvedomila som si, že chcem ľuďom pomáhať iným, aktívnejším spôsobom. Každodenný život vyžaduje všestranný pohyb a nie vždy nám telo dovolí ho vykonávať.

Chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú rozhodnutí starať sa o svoje telo pri každom pohybe – nielen pri športe, ale aj pri  jednoduchých bežných denných činnostiach.

Vzdelanie

 • 2018 – 2020, FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, magisterské štúdium
 • 2018 – 2020, FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a management sportu, magisterské štúdium
 • 2015 – 2018, FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, bakalárske štúdium
 • 2015 – 2018, FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a sport, bakalárske štúdium
 • 2011 – 2015, Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor Všeobecní lékařství
 • 2003 – 2011, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina, zameranie cudzie jazyky

Odborná prax

 • 2018 – trvá, Fyzio Family Žilina, fyzioterapeut a športový tréner
 • 2018, Rehabilitační ambulance, Nemocnice Podlesí (2 týždne)
 • 2017, Rehabko, s.r.o., Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie (3 týždne)
 • 2016, Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie, ŽILPO s.r.o, Žilina (3 týždne)

Publikácie

 • Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta – bakalárska práca
 • Izokinetická dynamometria ramena u plavcov – bakalárska práca
 • Objektivita výsledkov merania základných parametrov nohy pomocou 3D skenera RS Scan Tiger – diplomová práca

Kurzy a školenia

 • 2020 – Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, pod vedením Mgr. Jany Jedličkovej (Rehabko, Žilina)
 • Časť A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (marec 2020)
 • Časť B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (august 2020)
 • Časť C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové (september 2020)
 • Časť D: Stratégie léčby metodou L. Mojžíšové (október 2020)
 • 2020 – DNS A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2019 – Terapeutické využití TheraBandu (RehaSport, Praha)
 • 2019 – Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna , Mgr. Zuzana Woleková
 • 2018 – Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu (Zdravo a fit, Bratislava)
 • 2018 – Spirální stabilizace páteře – časť A, B základné cviky – pod vedením MUDr. Kataríny Smíškovej
 • 2015 – Mäkké techniky I. – uvoľňovanie krčnej chrbtice, Zamas – masérska škola
 • 2015 – Kineziotaping, Zamas – masérska škola
 • 2014 – Základný kurz klasickej a športovej masáže, Zamas – masérska škola
 • 2002 – 2010, Jazyková škola Žilina – anglický jazyk (ukončené štátnou skúškou)

Členstvo v športových oddieloch

 • 2014 – 2018, KPŠ Nereus Žilina, triatlonový oddiel
 • 2003 – 2014, plavecký oddiel

Mgr. Monika Paprčiaková, externý fyzioterapeut (momentálne nepracuje)

Ako fyzioterapeutka pracujem 18 rokov. Mám rada ľudí, najmä deti a pohyb, kreativitu. Toto všetko
sa mi spojilo v mojej profesii. Rada pomáham ľuďom a úsmev na detskej tvári je najkrajší, nezaplatiteľný.
Práca ma baví, som rada, že môžem zužitkovať svoje vedomosti a skúsenosti v praxi, kde je príjemné prostredie a motivujúci ľudia.

Vzdelanie

 • 2012, SZU v Bratislave, FOZOŠ, magisterské štúdium fyzioterapia
 • 2010, SZU v BA, FZ v Banskej Bystrici, fyzioterapia
 • 2002, SZŠ Žilina, diplomovaný fyzioterapeut
 • 1999, SZŠ Žilina, všeobecná sestra

Odborná prax

 • 2006 – trvá, MNO DRS
 • 2003 – 2006, Studio Zuzana, léčebná rehabilitace Ostrava
 • 2002 – 2003, NsP Karviná, Ráj FRO

Kurzy a školenia

 • 2018, Metóda Ľ. Mojžišovej časť A (Jedličková)
 • 2018, Respirační fyzioterapie (Smolíková)
 • 2017, Spiral stabilization – SM systém C,D (Smíšek)
 • 2015, Spiral stabilization – SM systém A,B (Smíšek)
 • 2014 – 2016, McKenzie – mechanická diagnostika a terapia pohybového systému part A-D
 • 2012, Dynamic Taping vo fyzioterapii
 • 2012 – 2013, Reflexní terapie na podklade vývojové kineziologie u vybraných diagnóz A-E
 • 2011, Senzorická integrácia I. časť
 • 2011 – 2012, Diagnostika a terapie funkčních porúch hybného systému
 • 2011, NDT Baby Bobath
 • 2009 – 2010, NDT Bobath Basic
 • 2008, Medical Taping koncept
 • 2003, Míčkovní (Z. Jebavá)

Bc. Janka Čerňanská, fyzioterapeut

Pomáhať ľuďom, ktorí si nevedia sami pomôcť, sa stalo neodlúčiteľnou súčasťou môjho života. Stať sa pre nich odborníkom v oblasti pohybu je pre mňa inšpiráciou. Detská fyzioterapia je pre mňa vždy výzvou ale aj radosťou. Dieťa vie darovať úsmev pre všetkých okolo a úsmev na tvári je to, čo chcem rozdávať i ja pri mojej každodennej práci vo Fyzio Family.

Vzdelanie

 • 2020 – trvá – SZU so sídlom v Banskej Bystrici, odbor Fyzioterapia, magisterské štúdium
 • 2016 – 2019 – SZU so sídlom v Banskej Bystrici, odbor Fyzioterapia, bakalárske štúdium
 • 2012 – 2016 – Gymnázium sv. Františka z Assissi, Žilina

Odborná prax

 • 2020 – trvá – FyzioFamily, Žilina, fyzioterapeut
 • 2019 – 2020 – ADELI s.r.o., Piešťany, fyzioterapeut
 • 2017 – 2019 – Spa Aphrodite Rajecké Teplice, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Novamed Banská Bystrica, Rehabko, s.r.o. – Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie (niekoľkotýždňová prax počas štúdia)

Publikácie

 • Úroveň informovanosti o možnostiach fyzioterapie pri diastázach – bakalárska práca

Kurzy a školenia

 •  

Bc. Miriam Jureková, fyzioterapeut

Baví ma pracovať a pomáhať ľuďom, pristupovať ku každému klientovi individuálne. Čím viac som v praxi, tým viac ma toto povolanie napĺňa. Do budúcna sa chcem v tomto odbore zdokonaľovať, napredovať, absolvovať kurzy a rozširovať si skúsenosti. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tímu Fyzio Family, kde okrem skvelého pracovného kolektívu mám možnosť vidieť profesionálnu fyzioterapiu s ľudským prístupom.

Vzdelanie

 • 2021 – súčasnosť – FZV UCM, odbor fyzioterapia , magisterské štúdium
 • 2018 -2021  – FZV UCM Trnava, odbor Fyzioterapia, bakalárske štúdium

Letná odborná prax

 • 2020 – súčasnosť – Fyzio Family Žilina
 • 2019, FNSP Žilina, Fyziatria, balneológia a rehabilitácia (4 týždne)

Kurzy a školenia

 • 2020- Kurz 1A, B – Spirální stabilizace páteře –  pod vedením Mgr. Andrei Chrenkovej
 • 2020- Kurz klasickej a športovej masáže, Zamas – Masérska škola, Martin