Mgr. Veronika Pavlíková, dipl. fyz.
fyzioterapeut – špecialista, odborný garant

Som fyzioterapeutka od roku 2003. Mám rada pohyb, hudbu, umenie, vytrvalosť, nápaditosť, zmysluplnosť a zodpovednosť. Teší ma detský smiech, obdivujem krásu a hodnotu jednoduchých, obyčajných vecí.

Som vďačná Bohu, že môžem byť nápomocná ľuďom prostredníctvom pohybovej terapie. Som šťastná manželka a spokojná mama piatich detí.

Som rada, že mám okolo seba skvelý tím fyzioterapeutov. Oceňujem ich húževnatosť, odbornosť, výbornú komunikáciu,  napredovanie a pozitívny vzťah k pomáhajúcej profesii, ktorou je fyzioterapia.

Povolenie  o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva vydal rozhodnutie o tomto povolení pre spoločnosť  FYZIO FAMILY s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 836/33, zastúpenej konateľkou Mgr. Veronikou Pavlíkovou. 

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému.

identifikátor: ZZ:65-55023932-A001

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská komora fyzioterapeutov – registrácia a členstvo

Licencie

Licencia: L1C/2019/AF1363/74 vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní fyzioterapeut

Licencia: L1B/2017/AF-1363/019  vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut v študijnom odbore fyzioterapia

Lincencia : L1A/2023/AF1363/283 vydaná Slovenskou komorou fyzioterapeutov na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Vzdelanie

 • 2017 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Špecializačné štúdium v odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • 2016 – 2019, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2 stupeň extern. štúdia, odbor: fyzioterapia (Mgr.)
 • 2013 – 2016, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (exter. štúdium), odbor: fyzioterapia (Bc.)
 • 2000 – 2003, Stredná zdravotnícka škola Žilina, odbor: diplomovaný fyzioterapeu
 • 1996 – 2000, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi – Čadca, odbor: všeobecná sestra

Odborná prax

 • 2018 – trvá, Fyzio Family, Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia
 • 2016 – 2018, Fyzio Family, pohybové štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Zdravotnícke zariadenie, PhDr. Miriam Pollitt, Žilina, fyzioterapeut
 • 2011 – 2013, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2005 – 2011, materská dovolenka
 • 2003 – 2004, Rehabilitácia Elán, Čadca, fyzioterapeut

Publikácie

 • Vertebrogénna bolesť v lumbálnej oblasti aj jej ovplyvnenie fyzikálnou terapiou – záverečná práca diplomovaný fyzioterapeut, 2003
 • Vplyv bráničného dýchania na gastroezofageálnu refluxnú chorobu – bakalárska práca, 2016
 • Vplyv senzorickej stimulácie u detí so svalovou hypotóniou – diplomová práca, 2019

Odborné kurzy a doplnkové vzdelávanie

2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková

2021 – Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách, LOGOS Academy, Mgr. Miriam Němcová ACC, Mgr. Zuzana Funteková

2018 – 2019, NDT Basic Bobath kurz, Ostrava, Olga Večerová

2018, Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku

 • Prvá časť  Jarmila Čápová
 • Druhá časť Jarmila Čápová

2018 – 2019, Neuromobilizačná terapia

 • časť A. Diagnostika neurodynamických porúch, Mgr. Marián Jendrichovský,PhD.
 • časť B. Terapia neurodynamických porúch Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

2015 – 2016, Špirálna stabilizácia chrbtice (SM – systém)

 • A, B základné cviky, hlavné princípy metódy,  MUDr. Katarína Smíšková
 • C, D – manuálne techniky MUDr. Zuzana Smíšková
 • Skolióza , MUDr. Katarína Smíšková

2014 – 2017, DNS podľa Kolářa, certifikovaný DNS terapeut

 • Refresh kurz pre certifikovaných DNS terapeutov,
 • D, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, záverečná skúška
 • Pediatrický DNS kurz, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

2014, KinesioTaping KT 1/ KT 2, Trenčín , Peroutka

 • 2014 – Footwork, držanie tela
 • 2014 – Zdravý alebo boľavý chrbát, držanie tela
 • 2013 – Inšpirácie – Fotwork, cvičenie na fitlopte, bosu, overbal
 • 2013 – Rotácie

2012 – 2013, Certifikovaný terapeut Mojžišovej metódy

 • D. Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
 • C. Mobilizácie SI kĺbu a L chrbtice Mojžišovej metódou, Hana Volejníková
 • B. Ošetrenie svalov panvového dna Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková
 • A. Mobilizácie rebier Mojžišovej metódou,  Hana Volejníková

2004 – Facilitácia loptičkou pri respiračných ochoreniach, p. Zdenka J.


Bc. Alžbeta Zaťková, fyzioterapeut

Každý detský úspech a úsmev  je pre mňa odmenou. Práca s detským  pacientom ma oslovila už počas školy. Moje smerovanie do oblasti detskej fyzioterapie sa len potvrdilo, ako som sa stala matkou. Uvedomujem si, že spokojnosť dieťatka sa odráža od spokojnosti mamy. Preto ma zaujíma aj práca so ženami a pomoc s ich pohybovými ťažkosťami, ktorým musia čeliť v bežnom dennom živote.

 

Vzdelanie

2014 – 2018 –  Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor Fyzioterapia

2009 – 2013  – Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

Publikácie

 • Kvalita života pacientov po fixácií driekovej chrbtice – bakalárska práca

Prax a pracovné skúsenosti

 • 2022 – trvá, Fyzio Family Žilina, fyzioterapeut
 • 2020-2022, Premena centrum zdravia, fyzioterapeut
 • 2019-2020, ZSS Nestor o.z., fyzioterapeut
 • Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie  (prax počas štúdia)
 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová  (prax počas štúdia)
 • Kúpele Lúčky a.s.  (prax počas štúdia)
 • Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku  (prax počas štúdia)
 • Fakultná nemocnica s poliklikou v Žiline   (prax počas štúdia)

Kurzy a školenia

 • 2023 – Vojtova metoda – Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, RL-CORPUS s.r.o., Olomouc
 • 2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková
 • 2023 – Metóda McKenzie modul D: Pokročilí – Krčná chrbtica a končatiny- horná končatina, (Rehabko, Žilina)
 • 2022 – Metóda McKenzie modul C: Pokročilí – Drieková chrbtica a končatiny- dolná končatina (Rehabko, Žilina)
 • 2022 – Metóda McKenzie modul B: Krčná a hrudná chrbtica, (Rehabko, Žilina)
 • 2022 – Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik techník, (Mgr. Dagmar Mega), Detské mestečko Zlatovce – Trenčín
 • 2021 – Teória práce v multisenzorickom prostredí– úvod do tematiky Snoezelen (Mgr. Dagmar Mega)
 • 2021 – Celostný prístup v terapii pánvového dna (PhDr. Michaela Prokešová, PhD.), Žilina
 • 2021 – Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom (Mgr. Andrej Petrovits, Mgr. Lucia Merceková)
 • 2021 – Fyzioterapie funkce ll.– pohyb a stabilita (Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Markéta Zikmundová )
 • 2021 – Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, pod vedením Mgr. Jany Jedličkovej (Rehabko, Žilina)
 • Časť A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (2020)
 • Časť B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (2020)
 • Časť C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové (2021)
 • Časť D: Stratégie léčby metodou L. Mojžíšové (2021)
 • 2020 – Fyzioterapie funkce I. – Forma, funkce, facilitace (Bc. Klára Lewitová, Bc. Markéta Zikmundová, Bc. Richard Vaľa )
 • 2020 – Rehaspring- popôrodní diastáza – prevence, terapie, vyhodnocení (Bc. Eva Baranová, DiS.,Bc. Veronika Hnojská)
 • 2019 – Metóda Mckenzie modul A – drieková chrbtica (Eva Nováková, Dipl. MDT, PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert. MDT)
 • 2016 – Spirální stabilizace páteře – SKOLIÓZA (MUDr. Zuzana Smíšková)
 • 2016 – Spirální stabilizace páteře A, B (MUDr. Kateřina Smíšková)
 • 2015 – Bankovanie (Doktor Halina R. Zieba)

Mgr. Janka Sedliaková, fyzioterapeut

Pomáhať ľuďom, ktorí si nevedia sami pomôcť, sa stalo neodlúčiteľnou súčasťou môjho života. Stať sa pre nich odborníkom v oblasti pohybu je pre mňa inšpiráciou. Detská fyzioterapia je pre mňa vždy výzvou ale aj radosťou. Dieťa vie darovať úsmev pre všetkých okolo a úsmev na tvári je to, čo chcem rozdávať i ja pri mojej každodennej práci vo Fyzio Family.

 

Vzdelanie

 • 2020 – 2023 – SZU so sídlom v Banskej Bystrici, odbor Fyzioterapia, magisterské štúdium
 • 2016 – 2019 – SZU so sídlom v Banskej Bystrici, odbor Fyzioterapia, bakalárske štúdium
 • 2012 – 2016 – Gymnázium sv. Františka z Assissi, Žilina

Odborná prax

 • 2020 – trvá – FyzioFamily, Žilina, fyzioterapeut
 • 2019 – 2020 – ADELI s.r.o., Piešťany, fyzioterapeut
 • 2017 – 2019 – Spa Aphrodite Rajecké Teplice, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Novamed Banská Bystrica, Rehabko, s.r.o. – Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie (niekoľkotýždňová prax počas štúdia)

Publikácie

 • Úroveň informovanosti o možnostiach fyzioterapie pri diastázach – bakalárska práca

Kurzy a školenia

 • 2023 – Kurz Cerviko-brachiálne dysfunkcie, Tzvika Greenbaum, PhD., Michal Linkovski BPT, Košice
 • 2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková
 • 2023 – Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie, Tzvika Greenbaum, PhD., Michal Linkovski BPT, Košice
 • 2021 –  Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku, Jarmila Čápová, Bratislava
 • 2021 –  DNS FIT KID, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře, Bratislava
 • 2021 – MTC Medical Taping Concept, Přibor, Lucie Krestová
 • 2021 – Celostný prístup v terapii pánvového dna, PhDr. Michaela Prokešová, PhD., Žilina

Mgr. Miriam Králiková, fyzioterapeut

Baví ma pracovať a pomáhať ľuďom, pristupovať ku každému klientovi individuálne. Čím viac som v praxi, tým viac ma toto povolanie napĺňa. Do budúcna sa chcem v tomto odbore zdokonaľovať, napredovať, absolvovať kurzy a rozširovať si skúsenosti. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tímu Fyzio Family, kde okrem skvelého pracovného kolektívu mám možnosť vidieť profesionálnu fyzioterapiu s ľudským prístupom.

 

Vzdelanie

 • 2021 – 2023 – FZV UCM, odbor fyzioterapia , magisterské štúdium
 • 2018 -2021  – FZV UCM Trnava, odbor Fyzioterapia, bakalárske štúdium

Letná odborná prax

 • 2020 – trvá – Fyzio Family Žilina, fyzioterapeut
 • 2019, FNSP Žilina, Fyziatria, balneológia a rehabilitácia (4 týždne)

Kurzy a školenia

 • 2023 – Mulligan koncept – dolný kvadrant (Peter van Dalen, PT, MT, CMP, MCTA, Bratislava)
 • 2023 – Mulligan koncept – horný kvadrant (Peter van Dalen, PT, MT, CMP, MCTA, Bratislava)
 • 2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková
 • 2022 – Metóda McKenzie modul B: Krčná a hrudná chrbtica (Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dip. MDT, Bratislava)
 • 2022 – Metóda McKenzie modul A: Drieková chrbtica (Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dip. MDT, Bratislava)
 • 2022 – Kinesiotaping, flossing, strapping, (Peter Sninský, ZAMAS – masérska škola, Martin)
 • 2020 – Kurz 1A, B – Spirální stabilizace páteře –  pod vedením Mgr. Andrei Chrenkovej
 • 2020 – Kurz klasickej a športovej masáže, Zamas – Masérska škola, Martin

Mgr. Klára Skovajsová, fyzioterapeut

Vďaka možnosti liečby pohybom som sa rozhodla pre fyzioterapiu.

Hory boli vždy neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Najradšej sa venujem rôznym aktivitám kde sa spájajú hory, príroda a pohyb. Pri práci s ľuďmi je mojou snahou pochopiť ľudí, ktorí sú obmedzovaní bolesťou či zranením a preto nemôžu robiť to, čomu sa radi venujú. Rada sa neustále vzdelávam v tomto odbore, a to že niekomu pomôžem vrátiť sa naplno do bežného života, je pre mňa tá najlepšia odmena.

 

                                                                                  Vzdelanie

2021-2023, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, magisterský stupeň

2018-2021, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, bakalársky stupeň

                                                                               Odborná prax

2023 – trvá, FyzioFamily, Žilina, fyzioterapeut

2021-2023 – Liptov consulting s.r.o. (ORTOREHAB CLINIC), Ružomberok, fyzioterapeut

2020 – Health centre Adolfa Zdrolca Maribor, prax na detskej neurorehabilitácií, Maribor, prax počas Erazmus štúdia

2019 – Rehabilitační ústav Hrabyně, letná stáž

2019 – Nemocnica Poprad, a. s., odborná prax počas bakalárskeho štúdia

2018-2021 – Kúpele Lúčky, odborná prax počas bakalárkseho štúdia

2018-2021 – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, odborná prax počas štúdia na viacerých oddeleniach

                                                                               Publikácie

Posturálne poruchy v tehotenstve a možnosť nápravy zdravotným cvičením – bakalárska práca

Destabilizácia LS chrbtice po neurochirurgických operáciách – diplomová práca

 

                                                                          Kurzy a školenia

2023 – Odborná konference Dítě v pohybu, Fyzio Beskyd, Ostravice

2023 – Spirální stabilizace SPS 1 A, B, AF Rehab, Bratislava (Mgr. Andrea Gabová)

2023 – BTL SLOVAKIA s.r.o., školenie pre zariadenia: Vysokovýkonný laser + skener,
Super indukčný systém, TR-Therapy, Radiálná rázová vlna, Emsella, Ružomberok

2022 – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, Rehabilitation Prague School, úroveň B,
Bratislava (Mgr. Oldřich Chramosta, Mgr. Michal Truc)

2022 – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, Rehabilitation Prague School, úroveň A,
Bratislava (Mgr. Veronika Čmolíková, Mgr. Lucie Ujcová)

2022 – Diagnostika a terapia ramenného kĺbu, Časť I a Časť II, Rehalab Academy, Košice (Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT, Mgr. Seweryn Krzywoń)

2020 – Fyzio seminár TEHOTENSTVO, Miracle studio, Bratislava


 

 


Mgr. Tereza Obrová, fyzioterapeut

(momentálne materská dovolenka)

Práca fyzioterapeuta ma baví a napĺňa, rovnako ako neustále vzdelávanie sa a rozširovanie poznatkov a zručností v tomto odbore. Mám rada spoluprácu s ľuďmi, ktorí chcú na sebe pracovať, ale zároveň rada motivujem a povzbudzujem k lepším výsledkom.

Vzdelanie

 • 2016 – 2018, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, magisterské štúdium fyzioterapie
 • 2013 – 2016, Ostravská univerzita v Ostrave, lekárska fakulta, Ostrava, bakalárske štúdium fyzioterapie

Odborná prax

 • 2017 – trvá, Fyzio Family, Žilina, fyzioterapeut
 • 2017, Sanatórium Klimkovice, fyzioterapeut (ambulantná fyzioterapia, individuálne a skupinové rehabilitačné cvičenia, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie v bazéne, práca so zahraničnými klientmi)
 • Účasť na výskume vplyvu cvičenia na prístroji Imoove u pacientov so sklerózou multiplex
 • 2016 – 2017, Pilates štúdio Žilina, fyzioterapeut
 • 2014 – 2016, Odľahčovacia služba Respit, rehabilitačný asistent (práca s pacientmi s DMO, loptičková facilitácia, úvod do komunikácie s klientom, alternatívna komunikácia)
 • 2013 – 2017, Fakultná nemocnica Ostrava, Rehabilitačný ústav Hrabyně, Sanatórium Klimkovice – niekoľkotýždňová prax v priebehu štúdia v týchto zdravotníckych zariadeniach
 • 2011 – trvá, trénerka tenisu (TJ VD Start Ostrava – tenisové tréningy detí, tenisové tréningy rekreačných hráčov – 5 rokov trénerskej praxe)

Publikácie

 • Vliv fyzioterapie na tenzní bolesti hlavy zpusobené funkční poruchou krční páteře a depresemi – bakalárska práca
 • Vliv rehabilitace na přístroji Imoove mini na chuzi a posturální stabilitu u pacientu s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – diplomová práca

Kurzy a školenia

 • 2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková
 • 2022 – DNS D, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Praha)
 • 2021 –  DNS FIT KID, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře, Bratislava
 • 2021 – Kurz terapeutického využití Flossbandu, Rehasport, Praha
 • 2020 – Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, pod vedením Mgr. Jany Jedličkovej (Rehabko, Žilina)
 • Časť A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (marec 2020)
 • Časť B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (august 2020)
 • Časť C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové (september 2020)
 • Časť D: Stratégie léčby metodou L. Mojžíšové (október 2020)
 • 2019 – DNS C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2019 – Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna, Mgr. Zuzana Woleková
 • 2018 – DNS B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2018 – DNS A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2017 – Lymfatická masáž (Masérska a trénerská škola s.r.o.)
 • 2015 – Medical Taping Concept (L L Centrum Tejpování s.r.o.)
 • 2013 – Certifikát klasických masáží
 • 2011 – Tréner 3. triedy (Český tenisový zväz)

Mgr. Barbora Tavačová, fyzioterapeut a športový tréner

(momentálne materská dovolenka)

Už od malička je šport neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Aj vďaka tejto záľube som vymenila štúdium medicíny za fyzioterapiu – uvedomila som si, že chcem ľuďom pomáhať iným, aktívnejším spôsobom. Každodenný život vyžaduje všestranný pohyb a nie vždy nám telo dovolí ho vykonávať.

Chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú rozhodnutí starať sa o svoje telo pri každom pohybe – nielen pri športe, ale aj pri  jednoduchých bežných denných činnostiach.

 

Vzdelanie

 • 2018 – 2020, FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, magisterské štúdium
 • 2018 – 2020, FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a management sportu, magisterské štúdium
 • 2015 – 2018, FTK UP Olomouc, odbor Fyzioterapie, bakalárske štúdium
 • 2015 – 2018, FTK UP Olomouc, odbor Trenerství a sport, bakalárske štúdium
 • 2011 – 2015, Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor Všeobecní lékařství
 • 2003 – 2011, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina, zameranie cudzie jazyky

Odborná prax

 • 2018 – trvá, Fyzio Family Žilina, fyzioterapeut a športový tréner
 • 2018, Rehabilitační ambulance, Nemocnice Podlesí (2 týždne)
 • 2017, Rehabko, s.r.o., Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie (3 týždne)
 • 2016, Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie, ŽILPO s.r.o, Žilina (3 týždne)

Publikácie

 • Objektivita výsledkov merania základných parametrov nohy pomocou 3D skenera RS Scan Tiger – diplomová práca
 • Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta – bakalárska práca
 • Izokinetická dynamometria ramena u plavcov – bakalárska práca

Kurzy a školenia

 • 2023 – PODOSKOP – Vyšetrenie a klinická interpretácia, Fyzio Beskyd s.r.o., Mgr. Veronika Kristková
 • 2021 –  Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku, Jarmila Čápová, Bratislava
 • 2021 – DNS C, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře
 • 2021 – DNS B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře
 • 2020 – DNS A, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře (Rehabilitation Prague school, Bratislava)
 • 2020 – Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, pod vedením Mgr. Jany Jedličkovej (Rehabko, Žilina)
 • Časť A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (marec 2020)
 • Časť B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (august 2020)
 • Časť C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové (september 2020)
 • Časť D: Stratégie léčby metodou L. Mojžíšové (október 2020)
 • 2019 – Terapeutické využití TheraBandu (RehaSport, Praha)
 • 2019 – Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna , Mgr. Zuzana Woleková, Bratislava
 • 2018 – Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu (Zdravo a fit, Bratislava)
 • 2018 – Spirální stabilizace páteře – časť A, B základné cviky – pod vedením MUDr. Kataríny Smíškovej
 • 2015 – Mäkké techniky I. – uvoľňovanie krčnej chrbtice, Zamas – masérska škola
 • 2015 – Kineziotaping, Zamas – masérska škola
 • 2014 – Základný kurz klasickej a športovej masáže, Zamas – masérska škola
 • 2002 – 2010, Jazyková škola Žilina – anglický jazyk (ukončené štátnou skúškou)

Členstvo v športových oddieloch

 • 2014 – 2018, KPŠ Nereus Žilina, triatlonový oddiel
 • 2003 – 2014, plavecký oddiel