Čo je NDT Bobath koncept?

JE TO 24 HODINOVÝ KONCEPT

Bobath je terapeutický prístup pracujúci na neurovývojovom podklade. Pomáha všetkým, ktorí majú obmedzenú schopnosť zúčastňovať sa na každodennom živote z dôvodu poruchy či poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Rieši individuálne konkrétny problém dieťaťa. Cieľom je vždy funkčná aktivita. Prepája dennú starostlivosť, hru a podiel na spoločných každodenný aktivitách s terapiou.

TERAPIA PRE BUDÚCNOSŤ

Vždy uvažuje dopredu s víziou do budúcnosti: Aké problémy bude pacient riešiť v budúcnosti, ako ho jeho hendikep bude ovplyvňovať.

LEPŠIA KVALITA ŽIVOTA

Koncept je založený na podrobnej analýze a porozumení senzomotorických funkcií, napätia na tele, pohybových vzorov a toho, akým spôsobom tieto skutočnosti ovplyvňujú schopnosti dieťaťa vykonávať bežné denné aktivity, hru a zapojenie medzi rovesníkov. Cieľom je kvalita života, nielen kvalita pohybu. Zdôrazňuje funkčný prejav človeka a význam jeho aktívneho zapájania sa do bežných denných aktivít a sebaobsluha.