KURZ PRIMITÍVNE REFLEXY 10. 10. 2024 – 23.01. 2025

PRIMITÍVNE REFLEXY – ICH VÝZNAM V DIAGNOSTIKE A TERAPII POSTURÁLNYCH A POHYBOVÝCH PORÚCH

Dátum konania: kurz sa  skladá z 2 častí  : 1 časť :10. 10. 2024 , 2 časť : 23. 01. 2025

Organizátor: FYZIO FAMILY s.r.o.

Miesto konania: Ulica Oslobodenia 817/109 013 05 Belá http://www.countrybela.sk/

Počet vyučovacích hodín: 20

Lektori: Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek – Fyzio Beskyd s.r.o.

Komu je kurz určený: fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lekári- pediatri, detskí neurológovia, rehabilitační lekári

Cena kurzu: 500€

Primitívne reflexy sú neuronálne spoje prevažne na úrovni mozgového kmeňa a spinálneho kmeňa, ktoré sa formujú už v prenatálnom období. Majú význam pri narodení a do niekoľkých rokov po ňom. V priebehu ontogenézy majú byť integrované do zložitejších neuronálnych okruhov. Ak pretrvávajú dlhšiu dobu, môžu nepriaznivo ovplyvniť psychomotorický vývoj dieťaťa až do dospelosti. V klinickej praxi sa čím ďalej tým viac stretávame s prítomnosťou týchto reflexov u detí s posturálnymi chybami (chybné držanie tela, idiopatická skolióza, plochonožie). Často sú u nich prítomné poruchy senzorickej organizácie a integrácie. Štandardné terapeutické postupy nie sú u týchto detí efektívne, prípadne je ich efekt len krátkodobý.

Absolventi kurzu Primitívne reflexy- ich význam v diagnostike a terapii posturálnych a pohybových porúch budú po získaní kurzu schopní detekovať a cielene vyšetriť pretrvávajúce reflexy, odlíšiť ich od senzorickej poruchy a nastaviť cielenú a efektívnu liečbu. Nové nabité kompetencie budú schopní okamžite aplikovať v každodennej terapeutickej praxi.

Obsah kurzu:

PRVÝ DEŇ

  • Primitívne reflexy – prehľad, význam, diagnostika
  • Vyšetrenie primitívnych reflexov v novorodeneckom a kojeneckom období
  • Vyšetrenie primitívnych reflexov v batolivom, predškolskom a mladšom školskom veku – korelácia sklinickým nálezom
  • Patologické reflexy a pyramídové javy u detí – vyšetrenie, korelácia s klinickým stavom, interpretácia nálezu
  • Terapeutické prvky pre integráciu jednotlivých primitívnych reflexov -1.časť – inhibícia jednotlivých reflexov

V medziobdobí medzi časťami kurzu je kurzista povinný natočiť 1 -3 videá detí s poruchou integrácie primitívnych reflexov- vyšetrenie i terapiu

DRUHÝ DEŇ

  • Terapeutické prvky pre integráciu jednotlivých primitívnych reflexov – 2. časť – integrácia do všetkých koordinačných celkov
  • Terapia senzorických porúch
  • Rozbor videí formou moderovanej diskusie s návrhom terapeutického postupu

Obsah kurzu je chránený autorskými právami FYZIO BESKYD s.r.o.

 

Na kurze obdržíte:

Výukové materiály

Občerstvenie, káva

Obed

Certifikát

 

Zoberte si so sebou:

Pohodlné oblečenie

Podložku na cvičenie

Terapeutickú bábiku

Dobrú náladu J

Ak máte záujem o prihlásenie sa na kurz, napíšte nám na:

fyziofamily@gmail.com

Následne Vás budeme informovať o postupe registrácie.