NOVINKA!!!

Máme pre Vás účinnú a preverenú terapiu stimuláciou fascií s OKAMŽITÝM účinkom, ale aj následným, pretrvávajúcim.

Čo je Flossing?

Koncept Easy Flossing je myofasciálna kompresná technika, ktorá ovplyvňuje viskoelasticitu mäkkých tkanív, dynamicky pracuje s telesnými tekutinami a pôsobí na receptory, je už pri niekoľko minútovej aplikácii účinná, dosahuje sa žiadúce ovplyvnenie a pozitívna odozva.

Intenzívne špecificky i nešpecificky pôsobí na kožu, svaly, kĺby a fascie.

Pri aplikácii gumovej pásky je dôležitá technika cvičenia a mobilizačných výkonov a následne uvoľnenie tlaku.

Výborná správa je, že je vhodná pre športovcov i pacientov na lôžku.

Ako pôsobí okamžitý účinok?

– Modulácia svalového tonusu (napätia)

– zníženie, facilitácia

– Modulácia receptorov- bolesť, proprioreceptory

Ako pôsobí následný účinok?

– Hydratácia, prekrvenie

– Viskoelastické vlastnosti

– Zvýšenie mobility – distrakcia mäkkých tkanív