Zhodnotenie psychomotorického vývoja a terapia

Príchod nového člena rodiny je radostným, ale často krát veľmi náročným obdobím nie len pre rodičov, ale aj pre vaše bábätko, ktoré sa ocitá v úplne novom a neznámom svete. Vývoj dieťatka v prvom roku života je nesmierne rýchly a zároveň veľmi dôležitý pre dobré fungovanie pohybového aparátu počas celého života. Správnou manipuláciou viete dieťatku pomôcť prispôsobiť sa neustále sa meniacim podmienkam a podporiť tak jeho psychomotorický vývoj.

Chcete zhodnotiť a skontrolovať stav psychomotorického vývinu Vášho bábätka? Vo Fyzio Family robíme kineziologickú diagnostiku v rannom detskom veku podľa Jarmily Čápovej, ktorá pozostáva z hodnotenia spontánnej motoriky vášho dieťatka, hodnotenia základných reflexov a špeciálnych polohových testov Následne Vás naučíme, aká je vhodná manipulácia s Vaším bábätkom, ukážeme Vám aktivity, ktoré podporia jeho správny a zdravý vývin.

Vo fyzioterapii využívame vývojový koncept DNS, teda metódu dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, vychádzame z poznatkov a princípov vývojovej ontogenézy (ako sa dieťa vyvíja počas prvých mesiacov života).

Aplikujeme vývojovú kineziológiu podľa Vojtu a prvky Bobath konceptu.