Cvičenie pre deti hravou formou

 

V detskej pohybovej terapii využívame Bobath metódu, vývojový koncept DNS, teda metódu dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, vychádzame z poznatkov a princípov vývojovej ontogenézy (ako sa dieťa vyvíja počas prvých mesiacov života).Pri rehabilitácii využívame Kineziotaping a u väčších detí SM-systém.

Cvičenia pre deti sú vedené formou hry, s využitím mnohých pomôcok, tak aby dieťa malo pestrý program. Našou snahou je, aby cielené cvičenie bolo pre dieťa zábavou.

Pri komplexnom pohľade riešime neurologické ochorenia, chybné držanie tela, skoliózy, preťaženie kĺbov, chrbtice a deformity nôh. Nedostatok pohybu a prílišné statické zaťaženie vedie k rôznym poruchám, blokádam, deformitám. Každá odchýlka podchytená včas v detskom veku je zároveň prevenciou ťažkostí, ktoré by neskôr mohli prejsť do vážnejších zdravotných problémov.

Našou snahou pri vedení cvičebnej lekcie je využívať senzorickú stimuláciu. Senzorická stimulácia je prvok zo senzorickej integrácie, čo je schopnosť mozgu organizovať informácie prichádzajúce z jednotlivých zmyslov do zmysluplného celku, ktorý umožňuje človeku efektívne konať, reagovať na okolie adaptívnym spôsobom.

Okrem základných zmyslov rozvíjame tieto vnemy:

VESTIBULÁRNE VNÍMANIE – vnímanie rovnováhy

TAKTILNÉ VNÍMANIE – povrchové vnímanie , pociťujeme tlak, vibrácie, pohyb, teplotu či bolesť, taktilné vnímanie je nesmierne dôležité pre zdravý vývin dieťaťa

PROPRIOCEPTÍVNE VNÍMANIE – vnímanie hĺbkové, ide o vnímanie prostredníctvom receptorov v šľachách, kĺboch, svaloch, ktoré poskytujú informácie o práci svalov, kĺbov, celého tela.

Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia má významné miesto v rehabilitácii niektorých neurologických diagnóz. Jej základom je uľahčenie pohybu pomocou signalizácie z vlastného tela- zo svalových, kĺbnych a kožných receptorov.

V detskej rehabilitácii hľadáme priestor pre nadviazanie bližšieho psychosociálneho vzťahu dieťaťa počas hry smerujúcej k bežným denným činnostiam začleneným do života rodiny adekvátne veku dieťaťa.

Objednajte sa tu