Vývoj bráničného dýchania od narodenia

Bránica pri nádychu klesá dole a tým stláča vnútorné orgány. Napríklad obličky prejdú pri dýchaní novorodenca za 24 hodín dráhu 6 metrov. Dýchanie sa v priebehu rastu dieťaťa vyvíja.

V novorodencom období prevláda bráničné dýchanie.

V 3 mesiaci veku dieťaťa sú aktívne všetky tri ,,bráničné roviny“ (ústne dno, bránica a pánvové dno)

V 6 mesiaci sa dýchanie ,,presťahuje“ do oblasti hrudníka, teda dozrieva hrudné dýchanie. Správne posturálne nastavenie tu má vplyv na formovanie bedrových kĺbov.

Ak je vývoj asymetrický, alebo ovplyvnený nesprávnym handlingom, nesprávnym nosením, spôsobuje to ROZVOJ DUCHOVÝCH FUNKCIÍ V ASYMETRII!!! Frekvencia dychu je u dieťaťa rytmická a pravidelná, preto hneď od narodenia prvým nádychom pravidelne ovplyvňuje utváranie motorických funkcií. Ak je stereotyp dýchania z akéhokoľvek dôvodu narušený, môže byť zdrojom rôznych motorických porúch, v dospelosti ale aj u detí sú to najčastejšie vertebrogénne potiaže.