KURZ PODOSKOP – VYŠETRENIE A KLINICKÁ INTERPRETÁCIA 19. 10. 2023

PODOSKOP – VYŠETRENIE A KLINICKÁ INTERPRETÁCIA

Dátum konania: 19. 10. 2023 – Žilina

Špecializovaný workshop pre zdravotníkov, ktorí sa zaoberajú vo svojej praxi vyšetrením nôh pomocou podoskopu.

V priebehu workshopu si ukážeme, ako vyšetrovať klientov na podoskope, aby ste zo získaných dát vyťažili maximum informácií. Dozviete sa, ako interpretovať jednotlivé nálezy a spojiť ich s klinickým stavom klienta. Ukážeme si návrh riešenia pre jednotlivé nálezy.

Workshop prebieha formou rozboru jednotlivých klinických prípadov, typických pre preberanú problematiku. Účastníci si vyskúšajú prakticky na sebe vyšetrenie na podoskope. Po dohode s lektormi môžu priviesť svojho klienta pre konkrétnu demonštráciu  (je potrebné dohodnúť vopred).

Workshop je vhodný ako pre terapeutov s podoskopom, ktorí s ním už pracujú, tiež pre tých, ktorí o jeho zakúpení akurát uvažujú.

Miesto konania:

FYZIO FAMILY s.r.o. , M. R. Štefánika  836/63, 010 01 Žilina

Počet vyučovacích hodín: 10

Lektor: Mgr. Veronika Kristková – Fyzio Beskyd s.r.o.

Obsah kurzu:

  • Podoskop – princíp vyšetrenia
  • Prehľad najčastejších typov podoskopu – ich výhody a nevýhody
  • Postup pri vyšetrení na podoskope
  • Interpretácia nálezov pre jednotlivé klinické jednotky
  • Návrh riešenia nálezov
  • Praktická časť v skupinách
  • Prax s klientom ( možnosť priviesť svojho klinta po predchádzajúcej dohode)

Vezmite si so sebou:

Pohodlné oblečenie a dobrú náladu 🙂

Cena kurzu:  170€

V cene kurzu sú zahrnuté:  nové informácie, skriptá, občerstvenie, certifikát

Prihlásenie na kurz  je možné cez:  fyziofamily@gmail.com

Foto: Fyzio Beskyd®