DNS- Dynamická neuromuskulárna stabilizácia     pre deti a dospelých

podľa profesora Kolářa

Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia je diagnostický a terapeutický koncept. Využíva znalosti kľúčových princípov chovania ľudskej motoriky, ktoré sú vyjadrením riadiacej funkcie centrálneho nervového systému (CNS). Jej globálne hodnotenie je preto v DNS využívané ako cenné vodítko v diagnostike porúch nielen pohybového systému.

Východzie posturálne nastavenie pre cvičenie odvodzujeme zo základných lokomočných polôh posturálneho vývoja (vývoj držania tela a vertikalizačný proces u detí do narodenia).

Pri dynamickej neuromuskulárnej stabilizácii:

  • nacvičujeme posturálnu stabilizáciu chrbtice, hrudníka a panvy

  • ovplyvňujeme tuhosť a dynamiku hrudného koša

  • ovplyvňujeme napriamenie chrbtice

  • nacvičujeme posturálny dychový stereotyp a stabilizačné funkcie bránice

  • nacvičujeme posturálnu stabilizáciu chrbtice s využitím reflexnej lokomócie

  • nacvičujeme hlbokú posturálnu stabilizáciu chrbticu v modifikovaných polohách

  • cvičíme posturálne funkcie vo vývojových radách

Naším cieľom pri fyzioterapii je nastaviť Vás do ideálnej centrovanej polohy v jednotlivých kĺboch a v tej následne cvičiť a stabilizovať rôzne segmenty. Cvičením a použitím princípov DNS dokážeme u Vás zdokonaliť dýchanie, odstrániť chybné pohybové stereotypy aj behom bežných denných aktivít, ako je sedenie za počítačom, či v aute, pri činnostiach ktoré Vás bavia a zlepšiť tak vnímanie vlastného tela.

Pre koho je DNS určený?

Komukoľvek s bolesťou pohybového ústrojenstva, tehotným mamičkám, mamičkám po pôrode, deťom, dospelým, seniorom, ale aj športovcom, ktorí chcú zvýšiť svoje športové výkony.

Objednajte sa tu