Mobilizácia rebier podľa Ľudmily Mojžišovej u nás vo Fyzio Family.

Mobilizácia rebier je súčasťou komplexnej liečby funkčnej ženskej sterility, ale zároveň je využiteľná pri rôznych ťažkostiach, ktoré sú spôsobené blokádou rebier. Mobilizácia rebier vychádza z poznatkov o zreťazených spazmoch, ktoré majú priradenie k funkčným blokádam, teda ovplyvňujeme ňou zdanlivo vzdialené štruktúry.

Svaly tvoria neoddeliteľnú funkčnú jednotu s nervový systémom. Na funkcii osového orgánu je závislá stabilita celej podpornej sústavy tvorenej kostrou, väzmi a kĺbmi. Hrudník tvorí spojenie hrudnej kosti a hrudných stavcov prostredníctvom rebier, rozlišujeme 7 pravých a 5 nepravých rebier. Pravé rebrá sa priamo chrupavkou pripájajú k sternu (hrudnej kosti). Prvé až štvrté rebro(zhora) je rotované dolnou hranou nahor, piate až siedme rebro je naopak rotované hornou hranou nadol.

Rebrá sú často v derotovanom- zablokovanom postavení, tým sa vytvára nesprávne svalové napätie okolitých svalov a zreťazením sa prenáša do vzdialených častí opornopohybovej sústavy. Blokáda rebier teda vyvoláva i vzdialené bolesti (low back pain), dochádza k hypomobilite (znížená pohyblivosť) hrudného koša a inspirácia (nádych) na postihnutej strane je menej výrazná. Stúpa neúmerne frekvencia dýchania pri námahe ale i v pokoji, pretože človek “nedodýchne“. Takisto expirácia (výdych), ktorý je u človeka prevažne pasívna, je závislá na usporiadaní a predpätí rebier. Čím väčšia býva kyfóza chrbtice v hrudnej oblasti (guľatý chrbát), tým väčšia býva blokáda sternocostáleho skĺbenia.

Ľudia, ktorí sa sťažujúci sa na krátky dych, bolesti pri srdci, prenikajúce cez hrudník pod lopatku, putujú často od internistov k neurológovi, či k psychiatrovi. Mobilizácia rebier a systematická rehabilitácia vedúca k správnemu držaniu tela vyvoláva výrazné zlepšenie.

Svalové spazmy vo vzdialených segmentoch sa po úspešnej mobilizácii uvoľňujú ihneď a to podobne ako po anestézii príslušného sternocostálneho skĺbenia napr. mezokainom. Ihneď sa uvoľní aj asymetria hrudníka, kde sa pred mobilizáciou rebier postihnutá strana hrudníka menej rozvíjala. Významný tu je tu rýchly ústup príznakov a menšia potreba užívania analgetík.

Príčiny blokád rebier:

-skrátený ale zároveň i oslabený m. pectoralis major a m. pectorális minor (veľký a malý prsný sval

-nesprávne držanie tela v ľahu, sede, stoji

-nesprávne pohybové návyky

Blokáda rebier spôsobuje nasledovné ťažkosti:

– bolesti chrbta

– bolesti hlavy

– lokalizované i nelokalizované

– dvojité videnie, slzenie v jednom oku

– hučanie v ušiach, zaľahnutie v ušiach

– vestibulárne potiaže

–strácanie rovnováhy, závraty

– bolesť v sánke, sťažené prehĺtanie, pálenie v nosohltane

– bolesti ramena, lakťa (tenisový lakeť)

– bolesť na hrudníku – skrz hrudník

– dušnosť, arytmie

– bolesti v bedrovom kĺbe napodobňujúce koxartrózu

– bolesti v trieslach

– bolesti vnútornéj časti kolena

– obstipácie (zápchy)

Spôsob a načasovanie mobilizácie vždy určí fyzioterapeutka podľa individuálneho stavu klienta.

www.fyziofamily.sk

0915 217536

fyziofamily@gmail.com

  1. […] /https://fyziofamily.sk/mobilizacia-rebier-podla-ludmily… […]