Fyzioterapia a rehabilitácia pre  športovcov

Poskytujeme individuálny pohybový program pre športovcov, pre tréning správnych pohybových stereotypov a tým zvýšenie výkonnosti, ale aj pre kompenzáciu po podanom výkone.

Naším cieľom je predovšetkým prevencia a skvalitnenie správnej techniky Vaších športových aktivít v súlade s fyziológiou, dynamikou a stabilizáciou Vášho tela.

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu pohybového systému po úrazoch, ktoré vznikli pri rekreačnom či vrcholovom športe. Športové poranenia výrazne ovplyvňujú schopnosť trénovať a podávať dobrý výkon, preto je pre nás dôležité správne nastavenie regeneračného a rekondičného programu , ktoré je cielené pre Vaše individuálne potreby a športové zameranie.

Využívame metodiky DNS, SM systému, kineziotaping.

Objednajte sa tu