Vnímajme vône okolo nás.

Čuch je enormne dôležitý zmysel. Čuchové vnemy majú veľmi blízko k nášmu emočnému mozgu (limbickému systému) a tým zasahujú na naše emócie. Niektoré čuchové vnemy máme veľmi silne uložené ako v genetickej čuchovej pamäti, tak v spomienkach. Ak vdýchne človek … Čítať viac

Viete čo je emočný poplach?

,,Naša myseľ je veľmi silný nástroj ako spracovať bolesť v jej emočnom prežívaní a v spôsobe chovania. Rovnako ako sa človek môže naučiť znášať bolesť, môže vplyvom kultúrneho prostredia, výchovy, mediálneho vplyvu atď. vnímať bolesť veľmi úzkostlivo a so strachom. Už pri malých bolestivých … Čítať viac

Čo je vestibulárny systém? Vedeli ste že akákoľvek porucha vestibulárneho systému vedie k rozvoju úzkosti?

Prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph.D. píše  vo svojej v knihe Posilování stresem okrem iného i  toto o vestibulárnom systéme: ,,V tieni ostatných zmyslov hrajú v našej životnej ochrane proti vonkajším vplyvom významnú úlohu informácie z vestibulárneho systému vnútorného ucha. Tento systém síce nezaraďujeme medzi päť základných … Čítať viac

1 2 3 4 6