Zážitkové vzdelávanie v Žiline 8.4.2020

Zážitkové vzdelávanie v Žiline 8.4.2020

Hotel Dubná skala, Žilina

Mgr. Tereza Vacurová, Bc. Barbora Tavačová

Význam motorického plánovania u detí pri telesných aktivitách alebo psychomotorika očami fyzioterapeutov

Na workshope sa počas praktických ukážok dozviete, aký význam má pre psychomotoriku dieťaťa plánovanie hybnosti, vnímanie vlastného tela, či rozvoj optickej schopnosti napodobňovať. Zacvičíme si názornú zostavu pre deti, v ktorých budú dychové, relaxačné, koordinačné a stabilizačné prvky. Povieme si o typických znakoch hypermobility, ktorá je u detí veľmi častá. Senzorickou stimuláciou a správne volenými cvikmi môžeme predchádzať následkom hypermobility, ako sú: nesprávne držanie tela, bolesti chrbátika či nôh ale aj časté úrazy. Tieto pohybové aktivity je možné zaradiť do každodenných rozcvičiek či pohybových hier.

Workshopy Žilina