Kolektív Fyzio Family.

Zľava doprava: Mgr. Monika Paprčiaková, Mgr. Tereza Vacurová, Bc. Barbora Tavačová a dole Mgr. Veronika Pavlíková. Fyzioterapia nás baví a baví nás Vám pomáhať.