Opatrenia počas pandémie COVID 19

Sme radi, že Vám vo Fyzio Family môžeme pomáhať aj počas pandémie COVID 19 – s dodržiavaním potrebných hygienických opatrení.
V tomto čase sa o Vás postará: Mgr. Tereza Vacurová a Bc. Barbora Tavačová.

Vo Fyzio Family je nosenie rúška povinné, s výnimkou detí do dvoch rokov a u osôb so získanými poruchami autistického spektra. Pri každej návšteve Vám s Vaším dovolením zmeriame telesnú teplotu. Následne Vás poprosíme podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti s pravidlami dodržiavania karanténnych opatrení. Sú pre Vás zabezpečené podmienky na umytie rúk a ich dezinekciu. Čistenie a dezinfekcia použitých povrchov pred a po fyziotetapii je samozrejmosťou.

Prosíme klientov o rešpektovanie a dodržiavanie hygienickýh pravidiel. Termíny máme dohodnuté na každú celú hodinu, trvanie je 50 min, prichádzajte prosím do čakárne tesne pred začiatkom Vašej rezervovanej hodiny, radšej počkajte pred budovou, otvoríme Vám vchodové dvere vtedy, keď odíde predchádzajúci pacient.

Vážení klienti, ktorí máte záujem o fyzioterapiu, konzultujte návštevu ambulancie telefonicky alebo mailom.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.

Mgr. Veronika Pavlíková