VIETE, ŽE MÁME 10 ZMYSLOV? Počuli ste o SENZORICKEJ INTEGRÁCII?

Vo FYZIO FAMILY dávame dôraz na vyrovnané použitie a spracovanie všetkých vnemov zo vstupných informačých brán.

Základné zmysly sú tieto:

1. Zrak

2. Sluch

3. Čuch

4. Chuť

5. Hmat

Nezabúdajme na tieto ostatné zmysly:

VSTUPNÉ INFORMAČNÉ BRÁNY:

6. PROPRIORECEPTORY (receptory zo svalov, šliach, kĺbov, ktoré nás informujú o polohe tela a jeho pohybe)

7. VESTIBULÁRNY APARÁT (prináša informácie z vnútorného ucha o polohe hlavy , bez neho by nebolo rovnováhy)

8. NERVUS VAGUS (informuje nás o stave vnútorných orgánov)

9. RECEPTORY BOLESTI (informujú nás o bolestivých podnetoch)

10. IMUNITNÝ SYSTÉM ( zachytáva informácie o patogénoch)

Nie sú dôležité len miesta, kadiaľ k nám príslušné informácie prichádzajú, ale predovšetkým spracovanie prichádzajúcich informácií v mozgu vrátane ich vzájomného prepojenia, čo nazývame MULTISENZORICKÁ INTEGRÁCIA.

Výchova a tréning zmyslov a najmä spracovanie informácií má význam pre ochranu a kvalitu života.

Z knihy: Pavel Kolář, Posilování stresem, Cesta k odolnosti