Viete čo je Harrisonova ryha a prečo sa vytvára? Možno ste si ju všimli i u Vášho dieťatka.

Harrisonova ryha je priehlbina, ,,vkleslina“ po bokoch steny hrudníka, popísal ju doktor Harrison už v roku 1935.

Ak sa u kojenca  nachádza rozostup priamych brušných svalov steny brušnej (diastasis mm. recti abdominis), chrupavkový oblúk rebier ostáva prominovať ventro – laterálne  (dopredu a do vonkajšej strany).  Vidíme, že  spodné rebierka ,,akoby“ odstávajú.  Vplyvom stáleho rytmického ťahu úponu bránice         na stene hrudníka (vo dne i v noci od okamžiku narodenia) sa ale bez  ťahu svalov brucha smerom k pupku vytvára priehlbina -,, vkleslina“  na stehe hrudníka.

Harrisonova ryha bola viditeľná v minulosti  najmä pri floridnej krivici (rhachitis florida). Táto ryha  sa vyskytuje u všetkých detí s ICP ( infantilná cerebrálna paréza – DMO- detská mozgová obrna), predovšetkým u spastikov.

Vyskytuje sa ale i u rizikových detí s centrálnou koordinačnou poruchou, ktoré dosiahnu  samostatnú chôdzu a majú normálny i mentálny vývoj ( Vojta 1967).

Z knihy : Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty, Kováčiková, 2017

Vo Fyzio Family pomáhame správou manipuláciou a vhodnou fyzioterapiou  tento problém riešiť.