Čo je vestibulárny systém? Vedeli ste že akákoľvek porucha vestibulárneho systému vedie k rozvoju úzkosti?

Prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph.D. píše  vo svojej v knihe Posilování stresem okrem iného i  toto o vestibulárnom systéme: ,,V tieni ostatných zmyslov hrajú v našej životnej ochrane proti vonkajším vplyvom významnú úlohu informácie z vestibulárneho systému vnútorného ucha. Tento systém síce nezaraďujeme medzi päť základných … Čítať viac

Koučovací prístup vo Fyzio Family

Robíte rozhodnutia najlepšie, akých ste v danom okamihu schopní a my Vás pri tom môžeme sprevádzať. Vo Fyzio Family vytvárame priestor pre vzájomnú komunikáciu, ktorá je v našej profesii nevyhnutná. Pri rozhovoroch je našou snahou prijímať a rešpektovať toho druhého, klásť  tie … Čítať viac

1 2 3 4 5 6 7 8