Hypotónia u detí? Vhodná senzorická stimulácia

Svalová hypotónia u detí je klinický problém, s ktorým sa často stretávame v praxi. Hypotónia znamená zníženie svalového tonusu. Deti s hypotóniou majú senzomotorické problémy v zmysle porušeného body schéma, čiže vnímania vlastného tela.

Hypotónii venujeme vo Fyzio Family pozornosť, pretože sa k nej pridružujú rôzne ortopedické problémy, ku ktorým patria: hypermobilita, deformity hrudníka, skoliózy, luxácie bedrových, kolenných, členkových kĺbov, deformity kĺbov ale i kontraktúry svalov. Je potrebné myslieť na to, že k týmto stavom sa pridružujú ďalšie problémy: únavnosť, nedostatočná posturálna stabilita, nízka svalová sila, nízka vytrvalosť, časté býva nadmerné slinenie.

Akákoľvek hypotónia sa vždy prejaví v postúre – teda ju vidíme v chybnom držaní tela.

Hodnotenie stavu hypotónie robíme na základe dôkladného vstupného vyšetrenia.

U detí so svalovou hypotóniou je vhodná nasledovná senzorická stimulácia: taktilná (dotyková) stimulácia, kontrastná stimulácia teplou a studenou vodou, vestibulárna stimulácia, hĺbková proprioceptívna stimulácia, odporúčame využívať rôzne pomôcky, napríklad fitlopty, hojdačky, hojdacie kreslá, trampolíny, závesné hojdacie vaky.

Senzomotorická stimulácia spočíva v pravidelnom cvičení s využitím balančných a nestabilných plôch, ktoré zvyšuje propriocepciu a zvyšuje svalovú silu. Senzomotorická stimulácia je metóda vytvorená prof. V. Jandom a M. Vávrovou. Skladá sa zo súboru cvikov prevádzaných v rôznych polohách. Jej cieľom je zlepšenie svalovej koordinácie, rovnováhy, zlepšenie držania tela, zvýšenie stability trupu a periférnych kĺbov a začlenenie nových, efektívnejších programov do činnosti bežného života.

Vo Fyzio Family sme robili výskum k mojej záverečnej práci na tému Vplyv senzorickej stimulácie u detí so svalovou hypotóniou. Prínos práce bol v kompletizovaní vyšetrenia a významnosti senzorickej stimulácie, ktorá pozitívne vplýva na postúru tela. Senzorická stimulácia pozitívne vplýva aj na iné senzomotorické aspekty: taktilné vnímanie, vestibulárne vnímanie, opticko-pohybovú koordináciu, motorické plánovanie, prekríženie strednej čiary, jemnú a hrubú motoriku.

Mgr. Veronika Pavlíková