DVÍHA VAŠE DIEŤA V 3 MESIACI ,,PRIVEĽMI“ HLAVIČKU, ALEBO PREFERUJE OTÁČANIE HLAVIČKY LEN DO JEDNEJ STRANY?

Pravdepodobne sa jedná o ,,CKP“- centrálnu koordinačnú poruchu.

CKP – jedná sa o abnormálny motorický vývoj u detí, ktorý je príčinou porúch posturálnych funkcií (kvalita držania tela v rôznych polohách).

Nemusí sa jednať len o poruchu, kedy sa v posturálnom vývoji oneskoruje biologický vek oproti veku chronologickému.

Porucha môže byť v KVALITE posturálnych funkcií. To znamená, že dieťa dvíha hlavičku, otáča sa z chrbátika na bruško, alebo sa dostane na štyri atď. v zodpovedajúcom veku, ale prevedenie pohybu je NEFYZIOLOGICKÉ.

Typickým príkladom je výrazné vzpriamenie hlavy na brušku v prvých 3 mesiacoch s poruchou opory horných končatín. U dieťaťa pretrváva addukcia horných končatín (ramená viac pritiahnuté k telíčku), ramená sú v protrakcii (predsunuté dopredu) a lopatky v elevácii (dvihnuté viac nahor). Toto postavenie je kompenzované extenziou v krčnej chrbtici (veľký záklon) a anteverziou panvy (vystrčený zadok). Nie je zaistená súhra medzi m. serratus anterior (sval pod lopatkou), brušnými svalmi a bránicou.

Rovnaké postavenie segmentov je i v polohe na chrbátiku. Tieto deti označujeme termínom ,, deti s krídelkami“ – ako dieťa na obrázku.

Ďalším typickým príznakom CKP je pretrvávanie predilekčného postavenia hlavičky po šiestom týždni života (preferovanie otáčania hlavičky do jednej strany). Je prítomné otáčanie cez extenčný vzor (cez záklon) s anteverzným postavením panvy (vystrčený zadok).

Tieto posturálne poruchy sa fixujú a stávajú sa základom posturálneho správaniai v neskoršom veku.

Všetky tieto uvedené funkčné poruchy patria k najčastejším príčinám chronických pohybových porúch v detstve i v dospelosti.

Z knihy: Pavel Kolář et al. REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI