3 KĽÚČOVÉ OBDOBIA NA EMOČNÉ ZAFIXOVANIE POHYBOVEJ AKTIVITY DO PODVEDOMIA

PRVÉ OBDOBIE – do 2 rokov. Aj keď dieťa v tomto období ešte nemusí chodiť, ale určité pohybové funkcie sa už silno fixujú.

DRUHÉ OBDOBIE – 5 – 7 rokov. Vytvára veľmi silný pozitívny, ale často aj negatívny emočný vzťah k pohybovej aktivite. Nemá žiaden význam hodnotiť schopnosti a výkony – lebo schopnosti spolu s uvedomovaním hodnotenia sú ešte vo vývoji.

TRETIE OBDOBIE – obdobie puberty- zmena hladín hormónov, zmena motivácií k pohybu…

K POHYBU JE POTREBNÉ VYTVORIŤ EMOČNÝ VZŤAH

• O efekte pohybovej aktivity, ktorá sa vpisuje do podvedomia zásadne rozhoduje detstvo a mladosť

• V dospelosti sa potom pohybová aktivita vynára z pamäťových stôp a tým vyvolá i podobné emočné zážitky.

• Dieťa si buduje kladný vzťah k pohybu už od kojeneckého a batolivého veku.

• Predškolský a mladší školský vek je dôležitým obdobím, kedy dieťa svoj vzťah k fyzickej aktivite a športu upevňuje.

• Alarmujúca je skutočnosť celkového úbytku pohybovej aktivity (PC, mobily).

Z knihy: Pavel Kolář, Posilování stresem, cesta k odolnosti