POČULI STE UŽ NIEKEDY O IDEOMOTORICKÝCH SCHOPNOSTIACH?

Vo Fyzio Family Vás učíme, aby Váš stereotyp pohybu bol čo najviac ekonomický, jednoduchý a účelný.

Idea je myšlienka

Motorika je pohyb

Ideomotorika je teda pohyb v predstave, každá predstava je ideomotorická schopnosť.

Hovoríme tu o emočnom naladení jedinca (dieťaťa) pri predstave.

Každá pozitívna myšlienka a predstava napĺňa človeka pocitom šťastia a uspokojenia, naopak negatívny postoj a prístup k životu nikdy nepriniesol nič dobré.

K prirodzeným vlastnostiam mozgu patrí jeho plasticita, to znamená schopnosť pretvárať svoj povrch. Pri motorickom učení pohybu je potrebné, aby sa pohyb naučilo dieťa prevádzať v ideálnom stereotype.

Ideálny stereotyp pohybu by mal byť čo najviac ekonomický, jednoduchý a účelný.