ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V TRENČÍNE

14. 5. 2022

Hotel Magnus , Trenčín

Absolvujte s našimi skúsenými lektormi praktické workshopy, ktoré vám prinesú netradičné vzdelávacie aj relaxačné zážitky. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských, ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí či vychovávatelia.

Každý workshop je súčasťou aktualizačného vzdelávania, ku ktorému získate certifikát a potvrdenie.

2x workshop          55 €

 3x workshop          75 €

 4x workshop           90 €

Vyskladajte si svoj program samy! Môžete si ľubovoľne vybrať, ktoré workshopy absolvujete. Podmienkou účasti na podujatí je výber minimálne dvoch z ponúkaných vzdelávacích formátov. V prípade záujmu je možné objednať si obed.

Každý workshop trvá 2 hodiny a má svoju farbu. V jednom čase prebiehajú naraz dva rôzne workshopy, preto každý z nich ponúkame dvakrát. Vyberte si minimálne dve odlišné farby (workshopy) v dvoch rôznych časoch tak, ako vám to najviac vyhovuje.


Hudba hrou, hra s hudbou 

Schopnosť vnímať hudbu a vedieť na ňu tvoriť pohyb tvorí základ hudobno-pohybovej výchovy v materskej škole. Samotné vnímanie hudby a zároveň pohybu je zložitým procesom. Deti je totiž potrebné naučiť počúvať a spoznávať zvukový svet okolo seba a skúsiť tento svet začleniť do uvedomelého pohybu.

Každá hudba má svoje myšlienky a farby, ktoré v nás vyvolávajú rôzne pocity. Má svoj vlastný zmysel a každý pohyb má svoju formu, tvar a dĺžku, vďaka ktorým slúži ako spôsob sebavyjadrenia.

Na workshope si ukážeme množstvo hudobno-pohybových aktivít, ktoré hravo zapracujete do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prostriedkami hudobného umenia získate inovatívne postupy v hudobnej pedagogike, ktoré sú cieľom rozvoja osobnosti každého dieťaťa. Spoločne spoznáme svoje vlastné schopnosti, získame nové hudobno-pohybové skúsenosti a domov si odnesiete ZÁŽITOK.

Lektorka Slávka Smolcová:

 • učí v materskej škole 34 rokov
 • napísala niekoľko divadelných predstavení v rýmoch pre deti
 • je lektorkou úspešných hudobno-pohybových programov (napríklad Dieťa a hudba … pohyb a hra)
 • miluje prácu s deťmi a často hovorí, že „hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre,“ čo je jednoducho nemožné

Pohybom ku zdraviu dieťaťa – zdravo a hravo

Viete, čo potrebujú deti k správnemu vývoju mozgu? Pohyb!

Na workshope sa počas praktických ukážok dozviete, aký význam má pre psychomotoriku dieťaťa vnímanie vlastného tela, či rozvoj optickej schopnosti napodobňovať. Zacvičíme si názornú zostavu pre deti, v ktorých budú dychové, relaxačné, koordinačné a stabilizačné prvky.

Získate inšpirácie ako sa zdravo hýbať s deťmi v kolektíve a mať ich pohyb pod kontrolou. Spoznáte pohybové hry rozdelené podľa veku a zamerania. Povieme si o typických znakoch hypermobility, ktorá je u detí veľmi častá a ako jej môžeme správne volenými cvikmi predchádzať (nesprávne držanie tela, bolesti chrbátika či nôh, ale aj časté úrazy). Všetky pohybové aktivity budete môcť zaradiť do každodenných rozcvičiek či pohybových hier.

Lektorka Mgr. Veronika Pavlíková:

 • je vyštudovaná fyzioterapeutka
 • je autorkou niekoľkých publikácií a je členkou Slovenskej komory fyzioterapeutov
 • svoju odbornú prax vykonáva vo vlastnej fyzioterapeutickej ambulancii
 • je vďačná dcéra, šťastná manželka a spokojná mama

Liečivá sila hudby v každodennom živote dieťaťa

Naše srdce bije v určitom rytme, dýchame v určitom rytme, pohybujeme sa a kráčame v určitom rytme. Rytmus je všade okolo nás i v nás samotných. Je dôležité ho začať vnímať. Pomocou jednoduchých hier zažijeme, ako hudba vplýva na naše fyzické a mentálne zdravie a ako môžeme pomocou hudby vedome ovplyvňovať svoj momentálny stav. Ukážeme si, že zmysel pre rytmus nosíme v sebe všetci, ale nie vždy si ho dovolíme rozvíjať a prejaviť.

Na workshope budete mať možnosť preniesť sa cez všetky obmedzenia našej vlastnej mysle a dovolíme rytmu voľne prúdiť celým telom. Ukážeme si, že sa to dá!

Súčasťou workshopu bude aj ukážka zvukovej relaxácie (soundhealingu), počas ktorej sa ponoríte hlbšie do svojho vnútra pri liečivých zvukoch živej hudby a ktorú využijete pri práci s deťmi.

Lektor Mgr. Peter Javorský:

 • venuje sa muzikoterapii
 • je absolvent 2-ročného certifikovaného výcviku hudobno-dramatických terapií
 • vedie hudobné workshopy zamerané na intuitívnu prácu s rytmom (objav v sebe rytmus)
 • učí hrať na rôzne alternatívne nástroje (napríklad africké bubny Djembe)
 • je milovník prírody, fotograf a vizionár

Netradičné výtvarné aktivity ako cesta k jedinečnosti  dieťaťa

Prostredníctvom zážitkového maľovania, netradičných techník a zároveň rôzneho výtvarného materiálu sa počas workshopu na chvíľu staneme deťmi, ktoré viac zaujíma proces ako výsledné dielo. V skupine, ale aj individuálne, si ukážeme relaxačné techniky s hudbou, ako dokážeme prepojiť kreslenie s tancom, a tiež si predstavíme zaujímavé pomôcky a ich využitie v rôznych technikách.

Je všeobecne známe, že umenie lieči. Pomocou umenia dokážeme poznať všetky druhy emócií. Umenie nám ponúka možnosti skúmania, experimentovania, hrania sa s materiálom a je to jedna z ciest sebavyjadrenia. Je to náš „hlas“ farieb a tvarov. Workshop bude plný zážitkového maľovania, ktoré podporí vašu kreativitu a ponúkne Vám priestor prejaviť sa.

Lektorka Bc. Ingrid Kotovová:

 • svoj talent a radosť z maľovania uplatňuje takmer 20 rokov v práci s najmenšími deťmi v materskej škole, ale aj s dospelými na rôznych zážitkových kurzoch
 • bola súčasťou niekoľkých spoločných výstav pod vedením výtvarníkov B. Mikuša a G. Vágnera
 • absolvovala množstvo workshopov zameraných na výtvarnú tvorivosť, kreativitu, arteterapiu, artefiletiku, hudbu či tanec
 • pri tvorbe rada tancuje a vníma hudbu, hrá na klavír, gitaru a flautu