Senzomotorická rehabilitácia krčnej chrbtice

Pociťujete niektorý z týchto nepríjemných príznakov?

?závraty

?bolesti hlavy

?točenie hlavy

?nestabilita

?citlivosť na svetlo

?rozmazané videnie

Príčinou môže byť porušenie senzomotoriky v oblasti krčnej chrbtice.

Počas 1 hodiny priemerne vykonáme 600 pohybov v krčnej chrbtici. To je dosť na to aby sme len malým nesprávnym pohybovým stereotypom, úrazom alebo iným poškodením vyvolali bolesť.

Avšak to nie je jediné upozornenie nášho tela, že sa mu niečo nepáči. Môžeme zaznamenať sťažené ovládanie pohybu očí, pocity kedy vaša hlava a krk nevedia kde sa nachádzajú v priestore alebo aj celotelová nestabilita.Narušením toku informácii z vlákien svalov alebo z vestibulárneho systému spôsobuje nesúlad a tým pádom moment kedy propriocepcia, okolumotorický systém a posturálna stabilita nefungujú spoločne.

Počas fyzioterapeutického vyšetrenia sa sústredíme na nájdenie príčiny a zdroju bolesti a následne pri terapii na ovplyvnenie špecifickej skupiny svalov, na relaxáciu, na zlepšenie vnímania tela a jeho polohy v priestore a na celkovú postúru.