NDT BOBATH KONCEPT VO FYZIOFAMILY

Čo je NDT Bobath koncept?

JE TO 24 HODINOVÝ KONCEPT

Bobath je terapeutický prístup pracujúci na neurovývojovom podklade. Pomáha všetkým, ktorí majú obmedzenú schopnosť zúčastňovať sa na každodennom živote z dôvodu poruchy či poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Rieši individuálne konkrétny problém dieťaťa. Cieľom je vždy funkčná aktivita. Prepája dennú starostlivosť, hru a podiel na spoločných každodenný aktivitách s terapiou.

TERAPIA PRE BUDÚCNOSŤ

Vždy uvažuje dopredu s víziou do budúcnosti: Aké problémy bude pacient riešiť v budúcnosti, ako ho jeho hendikep bude ovplyvňovať.

LEPŠIA KVALITA ŽIVOTA

Koncept je založený na podrobnej analýze a porozumení senzomotorických funkcií, napätia na tele, pohybových vzorov a toho, akým spôsobom tieto skutočnosti ovplyvňujú schopnosti dieťaťa vykonávať bežné denné aktivity, hru a zapojenie medzi rovesníkov. Cieľom je kvalita života, nielen kvalita pohybu. Zdôrazňuje funkčný prejav človeka a význam jeho aktívneho zapájania sa do bežných denných aktivít a sebaobsluha.