REBOX- okamžitá úľava od bolesti, uvoľnenie svalového napätia, zmiernenie opuchu v danej oblasti

REBOX – elektroterapeutický prístroj.

Liečba je založená na princípe transkutánnej korekcie lokálnej acidózy (TCLA) prostredníctvom prístroja REBOX – Physio.

REBOX A JEHO VYUŽITIE VO FYZIO FAMILY:

Prístroj Rebox je vysoko efektívny pri liečbe akútnej

a chronickej bolesti, poúrazovej a pooperačnej

bolesti, pri akútnom svalovom preťažení a pri

rehabilitácii pohybového aparátu. Účinkuje vo

všetkých oblastiach muskuloskeletálnych ochorení,

najmä chrbta, kĺbov, krčnej chrbtice a pri ďalších

problémoch s pohybovým aparátom.

HLAVNÉ ÚČINKY SÚ:

Analgetický účinok – okamžitá úľava od bolesti

Myorelaxačný účinok – uvoľnenie svalového napätia

Antiedematózny účinok – zmiernenie opuchu v oblasti

DIAGNÓZY VHODNÉ NA OŠETRENIE REBOXOM:

• Kapsulitída ramenného kĺbu – stuhnuté rameno

• ochorenie svalových a šľachových úponov – teni-

sový a oštepársky lakeť

• lumbalgia – bolesť driekovej chrbtice

• vertebrogénny algický syndróm – bolesť v oblasti

chrbtice

• cervikobrachiálny syndróm – bolesť šije a ramien

• ischémia dolných končatín

• poranenie kolenných väzov

• distorzia členku

• ostroha pätovej kosti

• entezopatia

• dna

• artróza, osteoartróza, ateroskleróza

• hypertrofická jazva

• porucha mikrocirkulácie krvi v tkanivách

• lymfostáza – znížená funkcia lymfatického systé-

mu

• osmotická nerovnováha v extracelulárnych teku-

tinách

• bolesť zubov

REBOX – PRINCÍP LIEČBY

Poškodenie tkaniva je obvykle sprevádzané lokál-

nym zápalom a acidózou – prekyslenie, kedy sa hodnota pH znižuje – ktorá je dôležitým stimulom vnímania bolesti.

Rebox je fyzikálna terapia založená na generovaní špecifických jednosmerných pulzných mikroprúdov s vysokou prúdovou hustotou pri frekvencii 2–4 kHz, ktoré sa aplikujú neinvazívne cez kožu pacienta prostredníctvom hrotovej liečebnej elektródy na miesto bolesti.

Použitím Reboxu dochádza počas niekoľkých sekúnd k elektrochemickým zmenám v liečenej oblasti.

Katióny v liečenom tkanive (H+, Ca2+, Na+, K+) sa

priťahujú k liečebnej elektróde, ktorá má charakter

katódy – negatívna polarita.

Katódová stimulácia Reboxom vedie k lokálnym zmenám v koncentráciách iónov, teda k opätovnému zvýšeniu lokálneho pH, čo vedie ku korekcii lokálnej acidózy (TCLA), zvýšeniu mikrocirkulácie krvi a lymfy a nakoniec k myorelaxačnému a antiedematóznemu účinku.

Výsledkom je rýchly ústup bolesti a potlačenie zápalu v mieste poranenia.