AKO VNÍMAME BOLESŤ? ČO S ŇOU?

AKO VNÍMAME BOLESŤ? ČO S ŇOU?

Vo Fyzio Family sa staráme o tlmenie Vašej bolesti, aby ste mohli žiť plnohodnotný život, ktorý Vás teší. Zároveň pracujeme na rozpoznávaní a vnímaní bolestivých informácií, ktoré Vás upozorňujú na nebezpečie preťaženia alebo chorobného procesu.

Bolesť vnímame pomocou špecializovaných chemoreceptorov- teda algoreceptorov, ktoré sa nachádzajú :

– v koži –až 90 %

– v úponoch šliach

– väzoch

– svaloch

– dutých orgánoch

Tieto receptory, nociceptory snímajú poškodenie a tento impulz prevádzajú do CNS- centrálnej nervovej sústavy.

Bolesť nám rovnako ako zmysly prináša informáciu o vnútornom a vonkajšom svete.

Vzniká pri neadekvátnych podnetoch a patrí k najvýznamnejším duševným stresorom.

Vedieť ju správne čítať a vyhodnocovať má zásadný dopad na kvalitu nášho života

Z ČOHO POZOSTÁVA BOLESTIVÝ ZÁŽITOK?

-z vlasnej tkanivovej lézie (poškodenia)

– z uvedomenia si bolestivého vstupu do mozgu

– zo zhodnotenia situácie, v ktorej vzniklo poškodenie pomocou rozoznania zo zmyslových analyzátorov

– z porovnania zážitku s podobným pamäťovým záznamom bolesti

– zo spomienok + odrazu súčasnej nálady + porovnania sekundárnej fyzickej odpovde s celým zážitkom

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI AKÚTNOU A CHRONICKOU BOLESŤOU? okrem iného….

– Pri akútnej bolesti dominuje úzkosť, strach a zľaknutie

– Pri chronickej bolesti je dominujúcou poruchou depresia a nevôľa.

Vplyvom zmeny psychického stavu sú ľudia viac citlivejší a ,,vnímavejší“ na minimálne podnety a vplyvom poklesu imunity náchylnejší na infekčné ochorenia.

Podstatné sú kognitívne procesy (myšlienkové), hlavne vysvetlenie čo bolesť je a čo pre Vás znamená.