Počas trvania epidemiologickej situácie sú naše aj Vaše úsmevy ukryté za rúškami

Vo Fyzio Family je nosenie rúška povinné, s výnimkou detí do dvoch rokov a u osôb so získanými poruchami autistického spektra. Sú pre Vás zabezpečené podmienky na umytie rúk a ich dezingekciu. Čistenie a dezinfekcia použitých povrchov pred a po fyziotetapii je samozrejmosťou.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a tešíme sa na Vás