Koučovací prístup vo Fyzio Family

Robíte rozhodnutia najlepšie, akých ste v danom okamihu schopní a my Vás pri tom môžeme sprevádzať.

Vo Fyzio Family vytvárame priestor pre vzájomnú komunikáciu, ktorá je v našej profesii nevyhnutná. Pri rozhovoroch je našou snahou prijímať a rešpektovať toho druhého, klásť  tie správne otázky a počúvať.

Vzdelávaním v tejto oblasti  naberáme potrebné zručnosti a možnosti byť nápomocnými.

Máme túžbu vidieť rásť iných okolo seba a zároveň napredovať v osobnom raste.

Povzbudzujeme Vás k prevzatiu zodpovednosti a samostatnosti. Podporujeme kreativitu, máme dôveru vo Vaše  schopnosti. Podporujeme Vás využiť  zdroje, ktoré v sebe máte, aby ste mali radosť z napredovania alebo zmeny, po ktorej túžite.

Mgr. Veronika Pavlíková

0915 217 536

fyziofamily@gmail.com