Ďakujeme Nadácii IS – Iný svet za finančný príspevok pre našich dvoch pacientov.

Nadácia je transparentná a seriózna forma zberu prostriedkov a ich následné prerozdeľovanie vybraným organizáciám alebo jednotlivcom.
Jej primárnou úlohou nie je produkovať zisk, ale nezištne pomáhať druhým

Nadácia IS – Iný svet začala oficiálne fungovať už v roku 2015.
Jej cieľom je aktívne podporovať odborné školstvo, charitatívne organizácie, šport a umenie.

https://www.issk.sk/sk/nadacia/