Emócie majú vplyv na fyziologické a motorické zmeny nášho tela. Viete čo je ideomotorika?

Človek má za deň až 40 000 myšlienok a nie všetky sú pozitívne. Preto je potrebné s nimi pracovať v náš prospech. I v priebehu cvičenia negatívne zmýšľanie v nás evokuje nesprávne prevedenie.

Ideomotorika je pohyb v predstave, každá predstava je teda ideomotorická schopnosť. Keď si rozložíme toto slovo, idea znamená myšlienka, motorika znamená pohyb. Hovoríme tu o emočnom naladení jedinca pri predstave.

Každá pozitívna myšlienka a predstava napĺňa človeka pocitom šťastia a uspokojenia, naopak negatívny postoj a prístup k životu nikdy nepriniesol nič dobré.

Pri motorickom učení pohybu je potrebné, aby sa pohyb naučilo dieťa, ale i dospelý prevádzať v ideálnom stereotype. Ideálny stereotyp pohybu by mal byť čo najviac ekonomický, jednoduchý a účelný.

Poruchy ideomotorických funkcií súvisia s úrovňou :

somatognózie – vnímanie vlastného tela a predstave v ňom

stereognózie – vnímanie tela v priestore

Pri nedostatočnom vnímaní vlastného tela môže dochádzať k chybným stereotypom, ktoré potom vedú k zdravotným problémom.

Ideomotorika je dôležitá v bežnom živote, pri športovom výkone, alebo u detí pri učení nových zručnosti.

Poznatky o ideomotorike využívame vo Fyzio Family vo vyšetrení ako i v terapii.

Mgr. Veronika Pavlíková

www.fyziofamily.sk

0915 217 536