Viete, čo sú zrkadlové neuróny? Prečo je dôležité pri cvičení u detí využívať napodobňovanie?

             

Je dôležité, aby ste rodičia, pani učiteľky, inštruktori cvičení, fyzioterapeuti precvičovali, aby Vás deti napodobňovali.   Schopnosť imitovať pohyb je viazaná na určitú časť mozgu( frontoparietálnu oblasťou v mozgu), kde sa nachádzajú zrkadlové neuróny, ktoré majú úlohu napodobniť pohyb, ktorý vidíme.

Zrkadlové neuróny boli objavené začiatkom 90. rokov minulého storočia. Táto unikátna skupina nervových buniek je aktívna počas pozorovania pohybu a pri prevedení rovnakého pohybu. Sú nástrojom, ktorý nám umožňuje rozumieť aktivitám iných a zároveň stvárniť, prehrávať, predvádzať, napodobňovať, imitovať v našich hlavách akciu alebo príbeh, na ktorý sa dívame. Odpoveďou organizmu na vnímanú scenériu je najčastejšie pohybový akt.

Zrkadlové neuróny sa často spájajú s termínmi: simulácia, imitácia, emócia, empatia, anticipácia, intuícia, motivácia a pamäť.

Napríklad top športovci, úspešní herci majú vysokú schopnosť imitácie, teda dobre rozvinuté zrkadlové neuróny.

Vývojová psychológia prináša dôkazy o existencii imitačného chovania už u malých detí a jeho dôležitosti pre ranné učenie. Napríklad bola výskumom sledovaná populácia 6 -7 mesačných detí s využitím NIRS (near-infrared spectroscopy); deti sledovali ,,živé“ aktivity experimentátora, alebo aktivity v televízii. Výskum preukázal, že akcie ,,naživo“ vyvolali výraznejšiu odpoveď mozgu porovnateľnú s aktivitou mozgu u dospelých.

Napodobňovacia schopnosť je dôležitý predpoklad k tomu, aby sa dieťa učilo novým schopnostiam, zručnostiam, činnostiam či v hrubej, ale potom aj v jemnej motorike.

Vo Fyzio Family využívame poznatky o zrkadlových neurónoch vo vyšetrení ako i v terapii.

Mgr. Veronika Pavlíková

www.fyziofamily.sk

0915 217 536