Vianočný a novoročný vinš

Zo srdca Vám prajem pokojné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roka 2019 Vám vyprosujem veľa Božieho požehnania.

za kolektív Fyzio Family praje

Veronika Pavlíková