Vedeli ste že, nastavenie polohy tela do vzpriameného držania pôsobí podobne ako antidepresívum?

….kto z Vás sa po prečítaní tejto vety pokúsil napriamiť? ?

V priebehu zotrvania v telesnej polohe, ktorá bežne doprevádza dobrú náladu a optimizmus, dochádza v mozgu k zmene nálady a dokonca k vylúčeniu hormónov majúcich systémový dopad na náš organizmus. Týmto spôsobom nedosahujeme eufóriu, ale môžeme dospieť k zníženiu emócií charakteristických pre hnev, zlosť alebo smútok, a zaistiť tak aspoň neutrálne emočné naladenie. Je to podobné ako u antidepresív.

Navodenie držania tela rôznymi cielenými pohybmi a výrazom v tvári je možné dosiahnuť zmenu emočnom prežívaní i naladení.Nehovoríme tu však o pretvarovaní sa. Nedá sa pretvarovať dlhodobo, lebo i toto sa môže stať stresorom.

Použitá lit.: Pavel Kolář, Posilování stresem, Cesta k odolnosti.

U nás vo Fyzio Family Vám pomáhame zbavovať sa bolestí a učíme Vás cieleným cvičením navodiť správne držanie tela, aby sme tým podporili aj optimizmus a dobrú náladu.

Mgr. Veronika Pavlíková