Fyzio Family – rehabilitácia pre všetkých členov Vašej rodiny

Teší sa na Vás tím fyzioterapeutiek:

Z ľava smerom do prava: Bc. Miriam Jureková, Mgr. Barbora Tavačová, Mgr. Veronika Pavlíková, Bc. Janka Čerňanská, Mgr. Tereza Vacurová

Máme radosť z každého úspechu, ktorý dosiahneme starostlivosťoou u nás o Vás. Podporujeme Vás v tom, aby každý z Vás využil svoje najvyššie kvality a tým naplnil svoje miesto v rodine.