Dieťa sa učí pomocou emocionálnych zážitkov.

Vo Fyzio Family venujeme pozornosť základným potrebám dieťaťa. Je to potreba miesta, bezpečia, podpory a limitov. Dôležitá je potreba sýtenia, v našom prostredí nemyslíme vyslovene na jedlo, ale na potrebu zmyslových podnetov. Dieťa sa učí pomocou emocionálnych zážitkov. Smiech, radosť a dobrá nálada umocňujú proces zapamätania si. Pohyb je základom rozvoja mozgu a ovplyvňuje rozvoj kognitívnych schopností.

0915 217 536

fyziofamily@gmail.com

,