POHYBOVÉ HRY NA HUDBU VO DVOJICI ??- aktualizačné vzdelávanie online od 18.1.2022

??Máme pre Vás nové aktualizačné vzdelávanie 18.1. 2021 s fyzioterapeutkami Bc. Miriam Králikovou a Mgr. Veronikou Pavlíkovou:

POHYBOVÉ HRY NA HUDBU VO DVOJICI ??

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM

Trvanie: 2 hod.Lektorka: Mgr. Veronika Pavlíková , Bc. Miriam Jureková

Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ

Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.

Cena: 20,- Eur

Popis:

Pohybové aktivity pre deti vo dvojici pozitívne rozvíjajú ich zmysly, emócie a motorické schopnosti. Pomocou spojenia hudby a pohybu podporíme u detí predstavu o vlastnom tele ( body image assessment), tiež sluchovú orientáciu v priestore a zrakovú percepciu.Čím bude toto vzdelávanie iné?

Do denného cvičenia zaradíme hry a činnosti, kde sa musí dieťa rozhodovať medzi variantami riešení, vďaka ktorým budeme podporovať kognitívne schopnosti. Tréning týchto činností väčšinou zaostáva za nácvikom stereotypne opakujúcich sa činností, čo je v súčasnosti považované za veľkú chybu.

Od 3 rokov sa prudko rozvíja u detí rytmická schopnosť, preto kladieme dôraz na nevyhnutnosť zapojenia rytmizácie v pohybových aktivitách.V teoretickej časti si povieme o vhodnom a vyváženom využívaní hudobných prostriedkov, pretože súčasná doba veľmi neprospieva správnemu rozvoju sluchu. Sme obklopení množstvom zvukových podnetov, ktoré náš mozog nie je schopný rozoznávať a spracovať. Výsledkom je, že deti reagujú s nezáujmom na rôznorodé zvukové podnety. Presýtenie sluchových vnemov má za následok únavu a rôzne somatické (telesné) ochorenia.

Vyvážené spojenie správne volenej hudby a pohybu prospieva deťom (i nám dospelým) na trávenie, dýchanie, imunitu , srdce i na pozitívne emočné naladenie.Počas vzdelávania použijeme rôzne senzomotorické pomôcky, ktoré rozvíjajú okrem základných zmyslov vestibulár – vnímanie rovnováhy a propriocepciu, čiže hĺbkové vnímanie vlastného tela, ukážeme si cvičenie vo dvojici a na vaše otázky budú odpovedať nie jedna, ale rovno 2 fyzioterapeutky, ktoré sa vám počas 2 hodín budú venovať.

Webinár je navrhnutý tak, aby bol prínosom do každodennej praxe učiteľov, ale aj praktickým sprievodcom zdravého pohybu pre rodičov detí predškolského veku.Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky.

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom 1 hodinu pred vysielaním.

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Čas konania: 18. 1. 2022 o 17,30 hod.

Trvanie: 120 minút vrátane diskusie