Účastníčky aktualizačného vzdelávania :Pohybové hry na hudbu vo dvojici 18.1.2022

Vzdelávanie sa mi páčilo, určite využijem viaceré aktivity hlavne pre podporu rozvíjania spolupráce detí
navzájom. Pani lektorky boli veľmi milé a oceňujem množstvo námetov do praxe.
Webinár bol inšpiratívny, plný aktivít, ktoré sa dajú využiť v praxi. Lektorky boli naozaj príjemné a
vzdelané vo svojej oblasti.
Ďakujem veľmi pekne za množstvo pekných pohybových aktivít, ktoré určite využijem v materskej škole
aj v priebehu tohto týždňa, nakoľko máme tému ĽUDSKÉ TELO.
Webinár bol veľmi inšpiratívny, mnohé aktivity vyskúšam, využijem v praxi aj pri téme “ Zvieratká v zime“