Dušan Šavel

Chcel by som sa poďakovať za možnosť realizovať fyzio prax, ktorá mi bola veľmi prínosná, naďalej aj celému tímu za ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťami a za príjemné prostredie, v ktorom som strávil 2 týždne. Týmto by som túto kliniku odporučil každému kto chce byť v správnych rukách ale aj študentom, ktorí sa chcú zdokonaľovať v obore.

Študent fyzioterapie