L.

S cvičením podľa Mojžišovej metódy u Veroniky Pavlíkovej som bola veľmi spokojná. Veronika mi vždy presne vysvetlila, ako jednotlivé cviky vykonávať a dôsledne dbala o to, aby som ich cvičila správne. Jej prístup bol veľmi milý a empatický. Cítila som z nej úprimný záujem a snahu mi pomôcť. Kládla veľký dôraz na to, aby som sa u nej cítila príjemne a uvoľnene. O každom kroku ma vopred informovala a vysvetlila mi ho. Vždy ma do cvičenia povzbudzovala a pomohla mi prekonať aj náročné obdobie na začiatku, kým sa dostavili prvé efekty cvičenia. Dnes sa už tešíme z ročného synčeka.

Za pomoc som Veronike veľmi vďačná.